00. Μουσικὰ Ἀκολουθίας πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων Ἁγίων

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#1
1/7/2018 κατὰ τὴν ὑπ' ἀριθμ. 3037/2424/Φ.11/19.06.2018 ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, ἤτοι τὸν συνεορτασμὸ μεταξὺ ἄλλων καὶ πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων Ἁγίων, αἱ ἀκολουθίαι τῶν ὁποίων ἀναγράφονται στὸ Κρητικὸν Πανάγιον τοῦ Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου Κογεράκη. Ἡ τυπικὴ διάταξις συνετάχθη ὑπὸ τοῦ π. Γεωργίου Λαδουκάκη, συντάκτου τῆς ΕΟΠ.
 

Attachments

Last edited by a moderator:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Ἀντέγραψα τό μήνυμα τοῦ ἀγαπητοῦ Χρήστου ἀπό ἐδῶ, γιά νά δημιουργηθεῖ αὐτό τό θέμα σύμφωνα μέ τήν Ἀκολουθία πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων Ἁγίων.
Βέβαια λόγῳ τῆς συμπτώσεως τῆς 1ης Κυριακῆς Ἰουλίου μέ τήν μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, μόνον τό (μεγάλο) δοξαστικό τῶν ἀποστίχων ὑπάρχει στήν ἐργασία τοῦ Χρήστου, ἀλλά εὐχόμεθα τά ἑπόμενα ἔτη νά συμπληρωθοῦν καί τά λοιπά.
 
Top