00. Α΄ Κυριακή - Ακολουθία Πάντων των Εφόρων και Προστατών Αγίων της Νήσου Κεφαλληνίας

πειραιώτης

Κάποιο μέλος
Μήπως έχει κανείς ακολουθία των εν Κεφαλληνία διαλαψάντων Αγίων, ποίημα του υμνογράφου δρ. Χαραλάμπη Μπούσια, που εορτάζονται την 1η Κυριακή του Αυγούστου;
 

EYAGGELOS

Νέο μέλος
Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α
ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ἤτοι
Ἀποστόλου Παύλου, τοῦ καὶ ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς νήσου,
Ἀποστόλου Ἀνδρέου, τοῦ Πρωτοκλήτου,
Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους,
Ὁμολογητῶν, Ἁγίων Φανέντων, Γρηγορίου, Θεοδώρου καὶ Λέοντος,
Ἁγίου Δονάτου, Ἐπισκόπου Εὐροίας,
Ὁσίου Γερασίμου, τοῦ νέου ἀσκητοῦ, τοῦ θαυματουργοῦ
Ὁσίου Ἀνθίμου τοῦ Κουρούκλη,
Ἁγίου Μακαρίου, Ἀρχιεπισκόπου Κορίνθου τοῦ Νοταρᾶ,
Ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ,
καὶ Ἁγίου Ἱερέως Παναγῆ τοῦ Μπασιᾶ

Ψαλλομένη τῇ Α΄ Κυριακῇ τοῦ Αὐγούστου.
Ποίημα Δρος Χαραλάμπους Μ. Μπούσια
 

Attachments

  • ΚΕΦΑΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ.docx
    34.4 KB · Views: 56
  • ΠΑΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΩΝ ΑΓΙΩΝ.docx
    62.8 KB · Views: 56
Top