“Ο Τρισάγιος Ύμνος”, Δημητρίου Ανδρέου Γαλάνη, Πρωτοψάλτου

#2
Ο Τρισάγιος Ύμνος
Δημητρίου Ανδρέου Γαλάνη Πρωτοψάλτου

Άπαντα της σειράς του "Τρισαγίου Ύμνου"
και αντί αυτού των Δεσποτικών Εορτών συνθέσεις των μεγάλων Διδασκάλων

"Όσοι εις Χριστόν..."
"Τον Σταυρόν Σου..."

Σημασμένα-χωρισμένα σε ρυθμικούς πόδας μετά ισοκρατημάτων και των μελωδικών έλξεων.

Στην εν λόγω έκδοση προστίθεται και ψηφιακός δίσκος με ηχογραφημένα όλα τα μέλη του βιβλίου.

Στην δε εισαγωγή του βιβλίου προλογίζεται και η χρήση των ισοκρατημάτων κατά την πορεία του μέλους καθώς γίνεται και αναφορά για τις έλξεις των ήχων.

Πληροφορίες για το βιβλίο στο www.katanyxis.gr και στο τηλέφωνο 6980883291
 
Top