᾿Εκπομπές "Ψαλμοῖς καί ὕμνοις" ἔτους 2010

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#1
Ἀρχίζουμε, σύν Θεῷ, τό ἀνέβασμα σέ ὑψηλή ποιότητα τῶν ὑπέροχων ἐκπομπῶν τοῦ ἀγαπητοῦ μας Νίκου Νικολάου, ὅπως παίζονται στόν ραδιοφωνικό σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κάθε Κυριακή πρωί στίς 06:00. Ἡ πρώτη ἐκπομπή γιά τό νέο ἔτος ἦταν τῆς Κυριακῆς 3ης Ἰανουαρίου 2010. Ἀπό ἐδῶ κατεβάζετε. Τά περιεχόμενά της:

 • Συγκαταβαίνων ὁ Σωτήρ... [Χαρίλαος Ταλιαδῶρος].
 • Τόν δεσπότην καί ἀρχιερέα... ἦχος βαρύς. [Θρασύβουλος Στανίτσας].
 • αἴνοι πλαγίου πρώτου ἤχου. [Ἀθανάσιος Καραμάνης].
 • Δύναμις. Ὅσοι εἰς Χριστόν... [Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, Εὐαγγελίστρια Νέας Ἰωνίας Βόλου, 26-12-1990].
 • Ἄξιον ἐστίν... σέ πλάγιο τοῦ πρώτου ἐναρμόνιο, μέλος Ἰακώβου, διασκευή Ταλιαδώρου. [χορωδία Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Βόλου "Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός" ὑπό τόν Κυριαζῆ Νικολέρη, Βόλος 12-1-1990].
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#2
Και η εκπομπή "Ψαλμοίς και ύμνοις" της 10ης Ιανουαρίου ήταν υπέροχη. Την ανεβάζουμε εδώ σε υψηλή ποιότητα, ως συνήθως. Ο παραγωγός Νίκος Νικολάου επέλεξε τα κάτωθι:

 • Εν Ιορδάνη... [απολυτίκιον]. Τριάδος η φανέρωσις... [τροπάριο η΄ ωδής Θεοφανείων σε αργό μέλος]. Επεφάνη ο Σωτήρ... [εξαποστειλάριο]. Ψάλλει η χορωδία του Αθανασίου Πέττα.
  [*]Ιορδάνη ποταμέ... [κάθισμα]. Επεφάνης σήμερον... [κοντάκιον]. χορωδία Εμμανουήλ Δασκαλάκη.
  [*]χερουβικός ύμνος σε πλάγιο του δευτέρου από τον Αθανάσιο Παναγιωτίδη, Αγρίνιο 1960.
  [*]Σε υμνούμεν... πλαγίου δευτέρου, μονωδία υπό Χαριλάου Ταλιαδώρου.
  [*]Άξιον εστίν... Σαρανταεκκλησιώτου σε πλάγιο του δευτέρου από τον Παναγιώτη Καμπανίδη [έχει ξανα-ανεβεί].
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#3
Καί ἡ ἐκπομπή τῆς Κυριακῆς 17ης Ἰανουαρίου 2010 εἶχε ὑπέροχα ἀκούσματα. Ὁ Νίκος Νικολάου κάνει πολύ καλή ἐργασία στόν ραδιοφωνικό σταθμό τῆς Ἐκκλησίας μας. Τήν ἀνεβάζουμε ἐδῶ σέ ὑψηλή ποιότητα.

 • Πάσα πνοή... Ἰακώβου, βαρέως. [χορωδία Ἀθανασίου Πέττα].
 • Αἰνεῖτε αὐτόν... Ἰακώβου βαρέως. [χορωδία σωματείου ἱεροψαλτῶν Θεσ/κης ὑπό τόν Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο, Δημήτρια].
 • τρία στιχηρά αἴνων βαρέως ἤχου. [χορωδία Ἀθανασίου Πέττα].
 • προσόμοιο καί δοξαστικό αἴνων Ἁγίου Ἀντωνίου. [Ἀθανάσιος Καραμάνης, Ἅγιος Νικόλαος Βόλου, 17-1-1974].
 • στίχοι τινές ἀργῆς δοξολογίας Ἰακώβου σέ βαρύ τετράφωνο. [Ἀθανάσιος Παναγιωτίδης, 1960].
 • Ἀγαπήσω Σε Κύριε... Ἰακώβου, ἀργόν, ἦχος β΄. [χορωδία ὑπό Θρασύβουλο Στανίτσα, Πέραν Κων/λεως, 21-1-1962].
 • Ἄξιον ἐστίν... βαρέως ἤχου. [Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, Ἁγία Σοφία Θεσ/κης, 14-8-2005].

Υ.Γ. Ἄν γνωρίζει κάποιος, ἀς μᾶς πεῖ ἀπό ποιά "Δημήτρια" εἶναι τό ἀργό "Αἰνεῖτε...".
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#4
Ἀνεβάζω στόν "ψαλτολόγιον" εἰς κοινόν ὄφελος τήν ἐκπομπή πού παρουσίασε ὁ Νίκος Νικολάου στόν Ρ/Σ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου, 24 Ἰανουαρίου 2010. Ἡ ποιότητα ἐξαιρετική, ὅπως πάντα. Κατεβάζετε ἀπό ἐδῶ. Τά περιεχόμενα:

 • Μή προσευξώμεθα... εἱρμοί α΄, ε΄ καί ζ΄ ᾠδῆς καταβασιῶν Τελώνου καί Φαρισαίου σέ ἀργό μέλος [χορωδία Ἀθανασίου Πέττα].
 • Τῆς μετανοίας... Τά πλήθη... [Ἐμμανουήλ Χατζημᾶρκος, Ἅγιος Νικόλαος Βόλου 1971].
 • Τοῦ τελώνου καί τοῦ φαρισαίου τό διάφορον... Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι... [Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, 1992].
 • χερουβικός ὕμνος εἰς πλάγιον τοῦ τετάρτου. [Γρηγόριος Νταραβάνογλου].
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#5
Αὐτή τήν ἐκπομπή δέν πρέπει νά τήν χάσει κανείς. Καταπληκτικοί ὅλοι οἱ ὕμνοι, ἐπιλεγμένοι ἕνας - ἕνας ἀπ΄ τόν ἀγαπητό Νίκο Νικολάου. Τήν ἀνεβάζουμε ἐδῶ, σέ ὑψηλή ποιότητα, ὅπως πάντα.

 1. Ὦ, πόσων ἀγαθῶν... [Ἀθανάσιος Παναγιωτίδης, 1960].
 2. Πάτερ ἀγαθέ... [Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, Ἁγία Σοφία Θεσσαλονίκης, 14-2-1993].
 3. χερουβικός ὕμνος σέ πρῶτο ἦχο. [Ἀθανάσιος Καραμάνης].
 4. Ἀνοιγέσθω ἡ πύλη τοῦ οὐρανοῦ... μέλος Πρίγγου. [χορωδία ἱεροψ. Θεσ/κης ὑπό Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο, Δημήτρια 1970].
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#6
Στήν ἐκπομπή τῆς Κυριακῆς τῶν Ἀπόκρεω (7 Φεβρουαρίου 2010) ὁ Νίκος Νικολάου μετέδωσε τά κάτωθι ψαλτικά μέλη:

 • Ὡς ἄνθος μαραίνεται... ἀργό μέλος β΄ ἤχου [Ματθαῖος Τσαμκιράνης].
 • Μακάριοι οὕς ἐξελέξω... κοινωνικό [Χαρίλαος Ταλιαδῶρος].
 • Προκαθάρωμεν ἑαυτούς... [Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος].
 • Λιχνευσάμενοι... ἰδιόμελο πλ.δ΄ [χορωδία Ἀθανασίου Πέττα, ἐκδήλωση στόν "Παρνασσό", Φεβρουάριος 1974].

Κατεβάζετε ἀπό ἐδῶ τήν ἐκπομπή σέ ὑψηλή ποιότητα, λέγοντας κι ἕνα "thanks"...:wink:
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#7
Από αυτόν τον σύνδεσμο κατεβάζετε την εκπομπή που επιμελήθηκε ο Νίκος Νικολάου την Κυριακή της Τυροφάγου, 14 Φεβρουαρίου 2010. Μετέδωσε τους εξής ύμνους [σε υψηλή ποιότητα].

 • Της μετανοίας... Τα πλήθη... [Σπυρίδων Μαϊδανόγλου].
 • αργές καταβασίες Ως εν ηπείρω... του δεξιού χορού. [Θρασύβουλος Στανίτσας, 1967].
 • Το στάδιον των αρετών... [χορωδία Εμμανουήλ Δασκαλάκη].
 • Δόξα... Έφθασε καιρός... [Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος].
 • Μη αποστρέψης... [Αθανάσιος Καραμάνης].
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#8
Ὑπέροχα ψάλματα περιελάμβανε ἡ ἐκπομπή πού μετέδωσε γιά τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας στίς 21 Φεβρουαρίου 2010 ὁ φίλος Νίκος Νικολάου. Μοῦ ἔκαναν ἐντύπωση τά σχόλια τοῦ δασκάλου του Χαριλάου Ταλιαδώρου ζωντανά ἐκείνη τήν ὥρα στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα πού ἀπέδωσε. Κατεβάζετε ἀπό ἐδῶ, πάντα σέ ὑψηλή ποιότητα.

 • Τῆς μετανοίας... Τά πλήθη... [Ἀθανάσιος Καραμάνης].
 • εἱρμοί καταβασιῶν Θαλάσσης... δεξιοῦ χοροῦ σέ σύντομο μέλος. [Θρασύβουλος Στανίτσας].
 • προσόμοιο αἴνων καί δοξαστικό Μωσῆς τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρατείας... [Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος].
 • ἀποστολικό ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Ὀρθοδοξίας. [Νικόλαος Νικολάου, Εὐαγγελίστρια Νέας Ἰωνίας Βόλου, 24.2.1991].
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#9
Συνεχίζουμε τό ἀνέβασμα τῶν ποιοτικῶν ἐκπομπῶν τοῦ ἀγαπητοῦ φίλου Νίκου Νικολάου μέ τήν ἐκπομπή γιά τήν Β΄ Κυριακή τῶν νηστειῶν, τρέχοντος ἔτους. Κατεβάζετε ἀπό ἐδῶ. Τά περιεχόμενα ἔχουν ὡς ἑξῆς:

 • Τῆς μετανοίας... Τῆς σωτηρίας... Τά πλήθη... σέ πλάγιο α΄ πεντάφωνο [Πασχάλης Μᾶνος, σύνθεση τοῦ ἰδίου].
 • Τοῖς ἐν σκότει ἁμαρτημάτων... [Χαρίλαος Ταλιαδῶρος].
 • Μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός... Κύριε τῶν δυνάμεων... Ψυχή μου, ψυχή μου... [Θεόδωρος Βασιλικός].
 • Κατευθυνθήτω... Προηγιασμένης σέ ἅγια. [Ἐμμανουήλ Δασκαλάκης, σύνθεση Ἀθανασίου Καραμάνη].
 • Τῇ ὑπερμάχῳ... σύντομο [χορωδία ἱεροψαλτῶν Φλωρίνης ὑπό τόν Στέφανο Δόντσιο].
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#10
Ἀνεβάζω στόν "ψαλτολόγιον" γιά ὅλους τούς ἐξαιρετικούς φίλους [καί φίλες] τήν ἐκπομπή πού παρουσίασε ὁ Νίκος Νικολάου στόν Ρ/Σ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 7 Μαρτίου 2010. Ἡ ποιότητα ἐξαιρετική, ὅπως πάντα. Τά περιεχόμενα εἶναι τά ἑξῆς:

 • στίχοι ἀργῆς δοξολογίας Π. Λαμπαδαρίου σέ ἅγια... [Ἀθανάσιος Καραμάνης].
 • Τόν Σταυρόν Σου προσκυνοῦμεν... [Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος].
 • Ἄσπιλε, ἀμόλυντε... [Νίκος Νικολάου, ἠχογράφηση στήν Ἁγία Σοφία Ψυχικοῦ].
 • Πάντων προστατεύεις... σέ ἀργό μέλος... [Χαρίλαος Ταλιαδῶρος].
 • ἀπολυτίκια κατανυκτικῶν ἑσπερινῶν... [χορωδία ἱεροψαλτῶν Θεσ/κης ὑπό τόν Χαρ. Ταλιαδῶρο, Δημήτρια 1988].
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#11
 • Δόξα... Δεῦτε ἐργασώμεθα... [Χαρίλαος Ταλιαδῶρος].
 • Μή ἀποστρέψῃς... [χορωδία ὑπό τόν Ἀθανάσιο Καραμάνη].
 • Παναγία Θεοτόκε... ἀργόν, ἦχος δεύτερος. [χορωδία Ἀθανασίου Πέττα].
 • Τήν γάρ σήν μήτραν... ἀρχαῖον μέλος. [Ἀθανάσιος παναγιωτίδης, Ἀγρίνιο 1961].
 • Ὁ τόν ἀμπελῶνα φυτεύσας... [Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος].
Αὐτά εἶναι τά μέλη πού μετέδωσε ὁ Νίκος Νικολάου ἀπό τόν ραδιοφωνικό σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν ἐκπομπή του γιά τήν τετάρτη Κυριακή τῶν νηστειῶν, ἤτοι 14 Μαρτίου 2010. Ὅλα ἐξαιρετικά!
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#12
Γιά τήν ἐκπομπή τῆς Ε΄ Κυριακῆς τῶν νηστειῶν, 21 Μαρτίου 2010, ὁ Νίκος Νικολάου ἐπέλεξε τοῦς κάτωθι ὕμνους ἀπό τό πλουσιώτατο καί ἐκλεκτό ἀρχεῖο του:

 • κατανυκτικά ἑσπέρια κατ' ἦχον. [χορωδία ἱεροψαλτῶν Θεσ/κης ὑπό τόν Χαρίλαο Ταλιαδῶρο, Δημήτρια 1988].
 • Ἐπί σοί χαίρει... Τήν γάρ σήν μήτραν... πλ.δ΄. [χορωδία ἱεροψαλτῶν Θεσ/κης ὑπό Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο, Δημήτρια 1970].
 • Ἅγιος, Ἅγιος... λειτουργίας Μεγ. Βασιλείου. [Ἀθανάσιος Παναγιωτίδης, Ἀγρίνιο, 1961].
 • Γεύσασθε καί ἴδετε... Ἰωάννου Κλαδᾶ, α΄ τετράφωνος. [χορωδία Ἐμμανουήλ Δασκαλάκη].
Μπορεῖτε νά κατεβάσετε ἀπό ἐδῶ τήν ἐκπομπή, σέ ὑψηλή ποιότητα, ὅπως πάντα.

 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#13
Αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στην Μεγάλη Εβδομάδα ήταν η εκπομπή της Κυριακής των Βαΐων, 28 Μαρτίου 2010. Ο παραγωγός Νίκος Νικολάου παρουσίασε, όπως πάντα, μία εξαίσια ανθοδέσμη ύμνων. Κατεβάζετε εδώ, περιεχόμενα κάτωθι:

 • Προ εξ ημερών του Πάσχα... [χορωδία Αθανασίου Πέττα].
 • Τα πάθη τα σεπτά... κάθισμα σε αργό μέλος. [Ζαχαρίας Κοντοφρύδης].
 • Των παθών του Κυρίου... κάθισμα σε αργό μέλος. [Θρασύβουλος Στανίτσας].
 • Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος... [Γρηγόριος Νταραβάνογλου].
 • Κύριε, ερχόμενος προς το πάθος... [Νικόλαος Νικολάου].
 • Ότε η αμαρτωλός προσέφερε... [Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος].
 • Εξέδυσάν με τα ιμάτιά μου... [Χαρίλαος Ταλιαδώρος].
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#14
Ἀνεβάζω γιά ὅλους τούς φίλους τήν ἐκπομπή που παρουσίασε ὁ Νίκος Νικολάου, πρωτοψάλτης Ἁγίας Σοφίας Ψυχικοῦ, στόν ραδιοφωνικό σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα, 4 Ἀπριλίου 2010.

 • ἐνάτη ᾠδή Πάσχα, ἀργή καταβασία, Σαρκί ὑπνώσας... [Ἐμμανουήλ Δασκαλάκης].
 • Δόξα... Ἀναστάσεως ἡμέρα... [Χαρίλαος Ταλιαδῶρος].
 • Δύναμις. Ὅσοι εἰς Χριστόν... μέλος Πρίγγου [χορωδία ἱεροψαλτῶν Θεσ/κης ὑπό Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο].
 • Χριστός άνέστη... ἀργόν. [Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος].
 • Σῶμα Χριστοῦ... κοινωνικόν πρώτου ἤχου. [Κυριαζῆς Δασκαλούδης].
Υ.Γ. Ἄν γνωρίζει κάποιος, ἀς μᾶς πληροφορήσει ἀπό ποιά "Δημήτρια" εἶναι ἡ χορωδία.
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#15
Ἀνέβασα ἐδῶ γιά ὅλους τούς φίλους (-ες) τήν ἐκπομπή πού ἐπιμελήθηκε ὁ Νίκος Νικολάου στόν ραδιοφωνικό σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ, 11 Ἀπριλίου 2010. Ἡ ποιότητα εἶναι ἐξαιρετική, ὡς συνήθως. Τά περιεχόμενα ἔχουν ὡς ἑξῆς:

 • Χριστός ἀνέστη... σέ ἀργό μέλος. [χορωδία Ἀθανασίου Πέττα].
 • ἰδιόμελο ἑσπερινοῦ Κυριακῆς Θωμᾶ σέ δεύτερο ἦχο. [Ματθαῖος Τσαμκιράνης].
 • ἐνάτη ᾠδή Θωμᾶ, Ὁ Ἄγγελος ἐβόα... Φωτίζου... σέ αργό μέλος, ἐξαποστειλάρια Θωμᾶ τρίτου ἤχου καί προσόμοια αἴνων Κυριακῆς Θωμᾶ σέ πρῶτο ἦχο. [Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, Κων/νος Λιολιόπουλος, Ἁγία Σοφία Θεσ/κης 1993].
 • Ὅσοι εἰς Χριστόν... Δύναμις Ἀθανασίου Καραμάνη. [χορωδία Ἀθανασίου Πέττα].
 • Ἀναστάσεως ἡμέρα... δοξαστικό. [Ἐμμανουήλ Δασκαλάκης].
 • εἱρμοί καταβασιῶν α΄ καί ζ΄ ᾠδῆς τοῦ Πάσχα σέ ἀργό μέλος. [Κυριαζῆς Δασκαλούδης].
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#16
Τέσσερα μέλη ἀπό κορυφαίους καί παραδοσιακούς πρωτοψάλτες συμπεριέλαβε ὁ Νίκος Νικολάου στήν ἐκπομπή του γιά τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων στίς 18 Ἀπριλίου 2010. Τό ἕνα καλύτερο ἀπό τό ἄλλο. Καί πεντακάθαρες ἠχογραφήσεις. Ἀπολαῦστε λοιπόν, σέ ὑψηλή ποιότητα, ὅπως πάντα:

 • Σέ τόν ἀναβαλλόμενον... [Ἐμμανουήλ Χατζημᾶρκος].
 • ἀποστολικό ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Μυροφόρων. [Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, Ἁγία Σοφία Θεσσαλονίκης, 3 Μαΐου 1987].
 • Ὁ Ἄγγελος ἐβόα... Φωτίζου... σέ ἀργό μέλος. [Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος].
 • χερουβικό δευτέρου ἤχου. [Δημήτριος Νεραντζῆς, 1998].
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#17
 • θ΄ ωδή Πάσχα, εξαποστειλάρια Πάσχα - Παραλύτου... [Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος].
 • Πάσχα ιερόν... Αι μυροφόροι γυναίκες... [Δημήτριος Νεραντζής, 1998].
 • Ανέβη ο Ιησούς... [Αθανάσιος Παναγιωτίδης, 1960].
 • Κύριε τον παράλυτον... [Χαρίλαος Ταλιαδώρος, 10 Μαΐου 1993].
Αυτά είναι τα περιεχόμενα της εκπομπής που παρουσίασε ο Νίκος Νικολάου τήν Κυριακή του Παραλύτου, 25 Απριλίου 2010. Τα ανεβάζω εδώ σε υψηλή ποιότητα. Νομίζω ότι αξίζουν έπαινοι στον Νίκο, διότι βάζει σωστά ακούσματα από κορυφαίους ερμηνευτές, δασκάλους μ' όλη τη σημασία της λέξεως.
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#18
Ἑπόμενη ἐκπομπή πού παρουσίασε ὁ Νίκος Νικολάου ἦταν τήν Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος, 2 Μαΐου 2010. Πάντα σε υψηλή ποιότητα, κατεβάζετε ἀπό ἐδῶ.
 • Σαρκί ὑπνώσας... Πάσχα ἱερόν... [χορωδία Ἀθανασίου Πέττα].
 • Μεσούσης παραγέγονας... αἴνοι τετάρτου ἤχου. Αἱ μυροφόροι γυναῖκες... [Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, Ἁγία Σοφία Θεσσαλονίκης, 17-5-1993].
 • Ἡ πηγή τῆς ζωαρχίας... [Θρασύβουλος Στανίτσας].
 • χερουβικό σέ ἦχο τέταρτο - ἅγια. [Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος].
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#19
Γιά τήν ἐκπομπή τῆς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ, 9 Μαΐου 2010, στόν ραδιοφωνικό σταθμό τῆς Ἐκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ Νίκος Νικολάου ἐπέλεξε πολλλούς κι ἐκλεκτούς ὕμνους ἀπό τό ἀρχεῖο του:


 • Τῷ Σωτήρι Θεῷ... ἀργές καταβασίες δεξιοῦ χοροῦ. [Θρασύβουλος Στανίτσας].
 • Σαρκί ὑπνώσας... Παράγων ὁ Σωτήρ ἡμῶν.... [Χαρίλαος Ταλιαδῶρος].
 • Πᾶσα πνοή... πλαγίου πρώτου ἤχου. [χορωδία Εὐάγγελου Μένεγα].
 • Αἰνεῖτε... ἀργό, Ἰακώβου, πλαγίου πρώτου ἤχου. [χορωδία Ἀθανασίου Πέττα].
 • Ὁ τυφλός γεννηθείς... Δόξα... Τίς λαλήλει... [Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, 5.6.1994, Ἁγία Σοφία Θεσσαλονίκης].
 • Ἀναστάσεως ἡμέρα... [Ἀθανάσιος Καραμάνης].
 • Δύναμις Ἰωάννου Παλάση σε δεύτερο ἦχο. [Δημήτριος Νεραντζῆς, 1998].
Μπορεῖτε νά κατεβάσετε ἀπό ἐδῶ τήν ἐκπομπή, σέ ὑψηλή ποιότητα, ὅπως πάντα.
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#20
Ἀνεβάσω στό ἀγαπητό μας "Ψαλτολόγιον" τήν ἐκπομπή πού παρουσίασε ὁ Νίκος Νικολάου γιά τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων στίς 16 Μαΐου 2010, σέ ὑψηλή ποιότητα.
 • Τάς μυστικάς σήμερον... [Κυριαζῆς Δασκαλούδης].
 • Χαίροις Ἄνασσα... σέ ἀργό μέλος. Τῶν μαθητῶν ὁρώντων Σέ ἀνελήφθης... ἐξαποστειλάριο. [Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, Ἁγία Σοφία Θεσσαλονίκης, 7.6.1992].
 • ἀποστολικό ἀνάγνωσμα Ἁγίων Πατέρων. [Δημήτριος Νεραντζῆς, 1998].
 • χερουβικός ὕμνος σέ πλάγιο τοῦ δευτέρου. [Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος, Ἅγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης].
 
Top