Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε στὸ Βάπτισμα

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
Τὸ «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε...» ψάλλεται μετὰ τὶς καταδύσεις, πρὸ τοῦ χρίσματος

(χφφ. εὐχολόγια Barb. gr. 336 β’ ἥμισυ η’ αἰ. φ. 105v, Κρυπτοφέῤῥης Γ.β.IV μεταξὺ τῶν ἐτῶν 985-1000 φ. 87r, Π. Τρεμπέλα Μικρὸν εὐχολόγιον τ. 1 1998 σσ. 367, 368).
 
Top