Ὄρθρος & Θ.Λειτουργία Κυριακῆς 14-03-2010

nektar

νεοαρχάριος
Ἀποστέλλεται συνημμένως ἔγγραφον περιέχον συνήθη Ἀκολουθίαν Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας. Μορφοποίησις καὶ διασκευὴ Συναξαρίου ὑπὸ π.Θ.Α., ἱστολόγιον «Περὶ Ψυχῆς». Ἑτέρα τις, κρείττων σύνθεσις τυπικῆς διατάξεως εὐπρόσδεκτός ἐστιν, μετὰ τῶν ἀναλόγων ὑποδείξεων. Χρόνος ἐνδεχομένης διπλοεργασίας ἠδύνατο παρασχεθῇ εἰς ἐπιμερισμὸν καὶ συνεργασίαν, π.χ. διορθώσεις ἁγιολογικῶν κειμένων ἡμέρας ἢ ψηφιοποίησιν καὶ ἀνάρτησιν συναφοῦς πνευματικοῦ ὑλικοῦ.

Ἀφιέρωμα εἰς τὸν ὅσιον Ἰωάννην τὸν Σιναΐτην, τὸν συγγραφέα τῆς Κλίμακος, ἐδῶ. Τὴν εὐχὴ τῶν πατέρων νἄχουμε, αὐτῶν ποὺ φτιάχνουν καὶ διαδίδουν στὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ τόσον σπουδαῖα ἔργα. Ἐξαιρετικὸ δῶρο τὸ συγκεκριμένο βιβλίο, τὸ χαρίζω συχνὰ σὲ πολλὲς περιστάσεις.
 

Attachments

  • 14_Mars_10__D_Nisteiwn.pdf
    269.4 KB · Views: 104

Γιώργος Μ.

Γιώργος Μπάτζιος

Ἀφιέρωμα εἰς τὸν ὅσιον Ἰωάννην τὸν Σιναΐτην, τὸν συγγραφέα τῆς Κλίμακος, ἐδῶ. Τὴν εὐχὴ τῶν πατέρων νἄχουμε, αὐτῶν ποὺ φτιάχνουν καὶ διαδίδουν στὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ τόσον σπουδαῖα ἔργα. Ἐξαιρετικὸ δῶρο τὸ συγκεκριμένο βιβλίο, τὸ χαρίζω συχνὰ σὲ πολλὲς περιστάσεις.

Πραγματικά εξαιρετικό δώρο η ψηφιοποίηση της Κλίμακος. Υπάρχει πρόβλημα στην κωδικοποίηση, μήπως μπορείτε να κάνετε κάτι;
 
Top