Ὄρθρος & Θ.Λειτουργία Κυριακῆς Ε´ Λουκᾶ 31-10-2010

nektar

νεοαρχάριος
#1
Ἀναρτᾶται ἔγγραφον (doc & pdf) περιέχον συνήθη Ἀκολουθίαν Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς.
* * *
Συνοπτικὰ ἁγιολογικὰ τῆς ἡμέρας, ἐδῶ.
* * *
Ἐπίσης, ἐδῶ ὀλίγα στοιχεῖα περὶ τῆς Ὁσίας Γεροντίσσης Ξένης (1867-1923), τῆς ἐκ Κρήτης καὶ Ἡγουμένης τοῦ ἐν Αἰγίνῃ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου τῆς Ἁγίας Τριάδος, καθὼς καὶ συνημμένως μία γλυκυτάτη πνευματικὴ ποιητικὴ συλλογὴ τῆς ἰδίας. Τὴν εὐχούλα της νἄχωμενε.
Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον Λόγον. Ποίημα Χαραλάμπους Μπούσια.
Τὴν τυφλὴν προεστῶσαν Μονῆς τιμήσωμεν σεπτῆς Τριάδος Αἰγίνης, ἣν ὁ θαυμάτων κρουνὸς ἄρτι ἔπηξε Νεκτάριος κραυγάζοντες· Ξένη ὁσία, ὀφθαλμοὺς ἡ ἀνοίξασα ψυχῆς θεάσασθαι μόνον Κτίστην Χριστόν, Αὐτοῦ ἀπολαῦσαι ἡμᾶς τὸ κάλλος καταξίωσον.
 

Attachments

Last edited:
Top