Ὁδηγὸς καλῶν πρακτικῶν γιὰ τὴν ψηφιοποίηση κλπ

nektar

νεοαρχάριος
#1
Ὁδηγὸς καλῶν πρακτικῶν γιὰ τὴν ψηφιοποίηση καὶ τὴν μακροπρόθεσμη διατήρηση πολιτιστικοῦ περιεχομένου

Καλές Πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες
Έκδοση 1.0
Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων
Πανεπιστήμιο Πατρών


http://digitization.hpclab.ceid.upatras.gr/Odhgos_kalwn_praktikwn1.0.pdf
 
Top