ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ / ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός

πεταστής

Παλαιό Μέλος - Χαράλαμπος
#1
Ποιο είναι το σωστό;
Από ένα μικρό έλεγχο σε παλαιά βιβλία, το αποτέλεσμα είναι:

ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός

Ωρολόγιον το Μέγα Νικολάου Γλυκέως Ενετίησιν 1820
Ωρολόγιον το Μέγα Βενετία 1870
Ωρολόγιον το Μέγα Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως 1900
Συλλειτουργικόν Νικολάου Γλυκέως Βενετία 1829

ὁ καθήμενος ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός
Ωρολόγιον το Μέγα Φλωρεντίας 1520
Ωρολόγιον το Μέγα Ενετίαις 1563
και τα υπόλοιπα του 1500

δηλαδή περίπου στα πριν το 1800 τα βιβλία γράφουν "ἐκ δεξιῶν"
όπως επίσης και στα παλαιά τουλάχιστον μουσικά βιβλία σε όλες τις δοξολογίες.

Έχει μάλιστα ενδιαφέρον ότι στα χειρόγραφα μουσικά βιβλία του π.Κωνσταντίνου Παπαγιάννη στις δοξολογίες του γράφει "ἐκ δεξιῶν", ενώ στο Εγκόλπιο αναγνώστου του 2005 της Αποστολικής διακονίας, που είναι δικής του επιμελείας γράφει "ἐν δεξιᾷ"
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2
«...ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ...»

(Ἀλεξανδρινὸς κώδικας τῆς Ἁγίας Γραφῆς τέλος δ’-ἀρχὲς ε’ αἰ., χφφ. Ἀμβροσιανό (Μιλάνου) F. 12 Sup. ι’ αἰ., Ὀξφόρδης Auctar. D. 4 τοῦ ἔτους 950, ΕΒΕ 7 ι’ αἰ., ΕΒΕ 47 (ια’ αἰ.;), Φλωρεντίας Plut. 05.05 ια’ αἰ., Φλωρεντίας Conv. Soprr. 36 ια’ αἰ., Barb. gr. 285 ιβ’ αἰ. φ. 156r, Vat. gr. 619 ιβ’ αἰ. καὶ 1070 ιγ’ αἰ. Οἱ γραφὲς τῶν χφφ. τῆς ΕΒΕ προέρχονται ἀπὸ αὐτοψία, ἐνῶ τῶν λοιπῶν ἀπὸ τὸ Ἀ. Κορακίδου Ὁ ἀγγελικὸς ὕμνος 1984 σ. 56).«ἐν δεξιᾷ» ἔχουν καὶ τὰ χφφ. ψαλτήρια Σινὰ 31 η’ αἰ. φ. 264r, 32 η’ αἰ. φ. 405r, 30 θ’ αἰ. φ. 397r, Reg. gr. 13 ι’ αἰ. φ. 85r, χφφ. ὡρολόγια Paris. Suppl. gr. 343 τοῦ ἔτους 1026 φ. 169v, Paris. gr. 40 τοῦ ἔτους 1059 φ. 169r, 22 τοῦ ἔτους 1126 φ. 222v, τὰ χφφ. ψαλτήρια Vat. gr. 754 ι’ αἰ. φ. 395v, Σινὰ 59 ψαλτήριο ἀρχῶν ια' αἰ. φ. 155v, BL 36928 τοῦ ἔτους 1090 φ. 304r, 40731 ια' αἰ. φ. 264v, Reg. gr. 1 ια' αἰ. φ. 565v, Φλωρεντίας Plutei 06.03 ια' αἰ. φ. 263v, Barb. gr. 372 περὶ τὸ 1050 φ. 270v, Σινὰ 48 ψαλτήριο τοῦ ἔτους 1075 φ. 211r, Φλωρεντίας Plutei 05.23 μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1101-1110 φ. 109v, Σινὰ 39 ιβ' αἰ. φ. 328r, Paris. gr. 41 ιβ' αἰ. φ. 188v, Corpus Christi College gr. 480 ιβ’ αἰ. φ. 279r, Vat. gr. 1966 ιβ’ αἰ. φ. 178v, 1864 ιβ’ αἰ. φ. 277r, Μονάχου Bayerische Staatsbibliothek gr. 320 ὡρολόγιο ιβ’ αἰ. φ. 45r, Vat. gr. 1813 παρακλητικὴ ιβ’-ιγ’ αἰ. φ. 225r καὶ Λειμῶνος 295 ὡρολόγιο β’ ἥμισυ ιβ’ αἰ. σ. 107.

Βλ. καὶ Α' Παραλειπομένων στ' 24, Α' Ἔσδρας δ' 29, Ρωμ. η' 34, Ἐφ. α' 20, Κολ. γ' 1, Ἑβρ. α' 3, η' 1, ι' 12, ιβ' 2, Α' Πέτρου γ' 22.

Ἡ ἀλλοίωση εἶναι ἐπίδραση τοῦ συμβόλου τῆς πίστεως.«ἐκ δεξιῶν» ἔχουν τὰ χφφ.

Barb. gr. 340 ψαλτήριο ι’ αἰ. φ. 476v, Βατοπαιδίου 1248 ὡρολόγιο τοῦ ἔτους 1077 φ. 20r, Dumbarton Oaks 3 ψαλτήριο τοῦ ἔτους 1084 φ. 83v, Σινὰ Μ 101 δοξολογία ια' αἰ. φ. 1v, Vat. gr. 339 ὡρολόγιο ια' αἰ. φ. 46v, Barocci 15 ψαλτήριο τοῦ ἔτους 1105 φ. 379r, Σινὰ 865 ὡρολόγιο ιβ’ αἰ. φ. 22v, Barb. gr. 320 ψαλτήριο ιβ' αἰ. φ. 245r καὶ Barocci 21 ὡρολόγιο μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1240-1325 φ. 187r.
 
Top