Ἱεροσολυμιτικὸ-Γεωργιανὸ κανονάριο ια' αἰ.

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2
Ὁ ἐκδότης ἀναφέρει ὅτι στὸ Ἀρμενικὸ-Ἱεροσολυμιτικὸ ἐκλογάδιο (417-439) μαρτυροῦνται οἱ ἑορτές:

13 Σεπτεμβρίου Ἡ ἀνάμνηση τῶν ἐγκαινίων,

30 Νοεμβρίου Ἡ κατάθεση τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἀνδρέου (Λειτουργικὴ Ῥομπότου 1869 σ. 140),

9 Μαρτίου τῶν τεσσαράκοντα μαρτύρων,

7 Μαΐου Ἡ ἐμφάνιση τοῦ τιμίου Σταυροῦ.
 

Shota

Παλαιό Μέλος
#4
Το χφ. είναι του 11ου αι. Αποτελεί δυστυχώς βάση της κριτικής έκδοσης του Tarchnishvili. Λέω δυστυχώς, γιατί δείχνει επιδράσεις του Βυζαντινού Τυπικού και απέχει από τον πρωτότυπο. Ευχής έργον θα ήταν μια νέα ευανάγνωστη έκδοση του Ιεροσολυμιτικού κανοναριου.
 
Top