Ἰ. Φουντούλη Κείμενα Λειτουργικῆς

#21
Tο τρίτο τεύχος Κειμένων Λειτουργικής Ι. Φουντούλη «Θείαι Λειτουργίαι», καθαρό και ευρετηριασμένο, από εξωτερικό σύνδεσμο λόγω μεγέθους (200Mb).
Χάρη σε νέες τεχνικές επεξεργασίας το πιο πάνω αρχείο των 200Mb κατέστη δυνατό να σμικρυνθεί μόλις στα 16Mb έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για χρήση σε tablets μικρής χωρητικότητας.
  • Οι αριθμοί σελίδων του PDF ρυθμίστηκαν ώστε να συμφωνούν ακριβώς με αυτούς του εντύπου
  • Έγινε καλλίτερη επιμέλεια του ευρετηρίου
  • Συνεπώς, ο πιο πάνω εξωτερικός σύνδεσμος καταργείται και αντικαθίσταται με ΝΕΟ όπου έχει αναρτηθεί το ίδιο αρχείο σε ανάλυση εκτύπωσης με μέγεθος μόνον 85Mb.
 

Attachments

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#22
Μήπως ὑπάρχουν τὰ περιεχόμενα ἀπὸ τὸ τεῦχος «Ἀκολουθίαι τοῦ Νυχθημέρου»;

Εὐχαριστῶ!
 
Top