Ἰ. Φουντούλη Κείμενα Λειτουργικῆς

Tο τρίτο τεύχος Κειμένων Λειτουργικής Ι. Φουντούλη «Θείαι Λειτουργίαι», καθαρό και ευρετηριασμένο, από εξωτερικό σύνδεσμο λόγω μεγέθους (200Mb).
Χάρη σε νέες τεχνικές επεξεργασίας το πιο πάνω αρχείο των 200Mb κατέστη δυνατό να σμικρυνθεί μόλις στα 16Mb έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για χρήση σε tablets μικρής χωρητικότητας.
  • Οι αριθμοί σελίδων του PDF ρυθμίστηκαν ώστε να συμφωνούν ακριβώς με αυτούς του εντύπου
  • Έγινε καλλίτερη επιμέλεια του ευρετηρίου
  • Συνεπώς, ο πιο πάνω εξωτερικός σύνδεσμος καταργείται και αντικαθίσταται με ΝΕΟ όπου έχει αναρτηθεί το ίδιο αρχείο σε ανάλυση εκτύπωσης με μέγεθος μόνον 85Mb.
 

Attachments

  • Ι.Φουντούλη_Γ_Θείαι_Λειτουργίαι_bkm_16Mb.pdf
    16 MB · Views: 294

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Μήπως ὑπάρχουν τὰ περιεχόμενα ἀπὸ τὸ τεῦχος «Ἀκολουθίαι τοῦ Νυχθημέρου»;

Εὐχαριστῶ!
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Top