Ἰωάννης Λιάκος, «Ἐξηγήσεις θέσεων τοῦ α΄ ψαλμοῦ Μακάριος ἀνὴρ ἀπὸ τὸν Πέτρο Πελοποννήσιο στὸν αὐτόγραφο κώδικά του, ἀρ. 1 τῆς βιβλιοθήκης Παναγιώτη Γρ

Top