Ἰδιόμελον Ἁγιασμοῦ (τῆς παραμονῆς) τῶν Θεοφανείων «Ἀνυμνήσωμεν οἱ πιστοί».

"Ἀνυμνήσωμεν οἱ πιστοί...".
Ἀπό ζωντανή ἡχογράφηση τό ἰδιόμελο τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Θεοφανείων ἀπό τόν ἀείμνηστο Ἄρχοντα Θρασύβουλο Στανίτσα.
 

Attachments

  • Τροπάριο Ἁγιασμοῦ.mp3
    3.6 MB · Views: 333

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
"Ἀνυμνήσωμεν οἱ πιστοί...".
Ἀπό ζωντανή ἡχογράφηση τό ἰδιόμελο τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Θεοφανείων ἀπό τόν ἀείμνηστο Ἄρχοντα Θρασύβουλο Στανίτσα.
Πρέπει νά ἔχει ἀνεβεῖ ξανά. Γιά τήν ἀκρίβεια κατά τόν Μ. Ἁγιασμόν τῆς παραμονῆς, τελουμένου στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου, ὅπου κατά τόν ἁγιασμόν τῶν Χριστιανῶν ψάλλεται τό ἰδιόμελον «Ἀνυμνήσωμεν οἱ πιστοί...» (ΤΜΕ σελ. 142 καί Δίπτυχα 2010 σελ. 72).
Τήν κυριώνυμον ψάλλεται τό «Τριάδος ἡ φανέρωσις». Βλ. ἐδῶ.

 
Last edited:
Top