Ἠχογραφήσεις χορωδίας Θεοδώρου Βασιλικοῦ

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
Στίς ἐκπομπές τοῦ Λυκούργου Ἀγγελόπουλου στό κρατικό ραδιόφωνο συχνά μεταδίδονται ὕμνοι μέ τήν χορωδία τοῦ Θεοδώρου Βασιλικοῦ.
Κάνω τήν ἀρχή ἐδῶ μέ προσόμοιο καί δοξαστικό τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.
Νομίζω ὅτι πρόκειται, γενικά, γιά σεμνές καί σοβαρές ἐκτελέσεις.
 

Attachments

  • προσόμοιο, δοξαστικό Αγ.Γρηγορίου.mp3
    4.4 MB · Views: 133

dpapagia

Δημήτρης Παπαγιαννούλης
 

Attachments

  • Εσπέριο στιχηρό ήχος τρίτος - Ιδιόμελο Παραλύτου.mp3
    3.4 MB · Views: 117
Last edited:

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
ἡ χορωδία τοῦ Θεοδώρου Βασιλικοῦ ἀποδίδει ὑπέροχα δύο προσόμοια τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων σέ ἦχο πλάγιο τοῦ δευτέρου [ἐπείσακτο μέλος].
 

Attachments

  • προσόμοια Αγίων Πατέρων.mp3
    3.5 MB · Views: 32
Top