Ἑορτὴ Ζωοδόχου πηγῆς

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
Ἡ παλαιὰ τάξη τῆς διακαινησίμου στὸ Κύριε ἐκέκραξα ἔχει 6 στιχηρὰ (δὲν συμψάλλεται Μηναῖο) ἤ 4+4 γιὰ τὸν ἐπίσημο μεγαλομάρτυρα Γεώργιο. Ἡ Ζωοδόχος πηγὴ εἶναι ἄγνωστη στὰ παλαιὰ τυπικά (βλ. καὶ σημείωση Πεντηκοσταρίου στὴν ἀρχὴ τοῦ ἑσπερινοῦ), μπῆκε στὸ Πεντηκοστάριο ἔκδ. 1552 μὲ ἀρκετὴ ἐπιφύλαξη ὡς προαιρετικὴ καί, γιὰ τὸν λόγο αὐτό, δὲν ἀφαιρέθηκε κανένας ὕμνος τῆς ἡμέρας.
 
Last edited:
Top