Ἐ.-Σ. Ντένμπεκ Ἡ θριαμβευτικὴ εἴσοδος τοῦ Ἰησοῦ στὰ Ἱεροσόλυμα

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
Ἐ.-Σ. Ντένμπεκ Ἡ θριαμβευτικὴ εἴσοδος τοῦ Ἰησοῦ στὰ Ἱεροσόλυμα κατὰ τοὺς εὐαγγελιστές Μᾶρκο καὶ Ἰωάννη, ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ὄνου καὶ ἡ παράλληλη εἴσοδος τοῦ Ποντίου Πιλάτου. 2022.
 

Attachments

Top