Ἐπεξεργασία λειτουργικῶν κειμένων π. Νεκταρίου

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
Οἱ γνωστὲς καὶ χρήσιμες ἐργασίες τοῦ πατρὸς Νεκταρίου δὲν ἐπιτρέπουν σὲ κάποιες περιπτώσεις τὴν εἰδικὴ ἐπεξεργασία ἢ τὴν μεταφορὰ τῶν κειμένων σὲ ἄλλες πλατφόρμες ὅπως γιὰ παράδειγμα τὸ πρόγραμμα "Μελωδός", λόγῳ τῶν ἑνωτικῶν ποὺ ἐμφανίζονται.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτόν, ἔφτιαξα ἕνα μικρὸ ἀπόσπασμα τοῦ πῶς μποροῦν τὰ ἐν λόγῳ σημεῖα τὰ διαγραφοῦν, ὥστε νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ περαιτέρω μορφοποίηση γιὰ ὅποιον τὸ ἐπιθυμεῖ. Ἂν καὶ ἡ ἔκδοση τοῦ word ποὺ χρησιμοποιεῖται εἶναι τοῦ 2016, μέσα ἀπὸ τὸ ἐργαλεῖο "ἀντικατάσταση" μποροῦμε νὰ βροῦμε τὸ ἴδιο παράθυρο διαλόγου καὶ σὲ παλαιότερες ἐκδόσεις τοῦ κειμενογράφου.

https://youtu.be/lWLkPZn2Q4E
 
Top