"Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας ..."

#1
Από τον διπλό ψηφιακό δίσκο, "Η ΑΘΩΝΙΤΙΣΣΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ", του Βυζαντινού χορού ‘’ΤΡΟΠΟΣ’, ακούμε το Απολυτίκιον τής Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου , ψαλλόμενο ώς «μάθημα».Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
 
Top