Ἐκδήλωση 3-1-2016 στήν Ἀμφιλοχία

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#2
ἀναρτοῦμε τά μουσικά κείμενα τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, ὅπως ἀκριβῶς τά ἀπέδωσε ἡ χορωδία κατά τήν ἐκδήλωση στήν Ἀμφιλοχία, 3 Ἰανουαρίου 2016.
 

Attachments

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#3  • Παρατίθενται τά ἠχητικά ἀπό τήν ἐν λόγῳ ἐκδήλωση.
  • Ἡ ὁμιλία τοῦ καθηγητοῦ Μιχαήλ Τρίτου ἦταν γιά τό θέμα τοῦ χρόνου, ἐπίκαιρη λόγῳ τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου (κοσμικοῦ) ἔτους 2016.
 

Attachments

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#4


Ολόκληρο το βίντεο της εκδήλωσης ανηρτήθη εδώ.
Θέλω να επισημάνω ότι γίνεται αξιόλογη εργασία στην Αμφιλοχία όσον αφορά την εκμάθηση της εκκλησιαστικής μουσικής. Σίγουρα θα προκύψουν εκλεκτοί καρποί στο άμεσο μέλλον.
 
Top