Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Ἄν, μὲ τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο, ἡ μνήμη τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τύχει ἀπὸ τὴ Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἑξῆς, ἀπόστολος λέγεται Πρὸς Γαλάτας... Ἀδελφοὶ γνωρίζω ὑμῖν... (Κυριακὴ κ’ ἐπιστολῶν)

(τυπικὸ Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 σ. 153, χφφ. ΤΑΣ Μ. Λαύρας Γ-5 ιβ’ αἰ. φ. 87v, Σινὰ 1094 ιβ’ αἰ. φ. 53r, 1096 ιβ’ αἰ. φ. 110v, 1097 σιναϊτικὸ τυπικὸ τοῦ ἔτους 1214 φ. 128v, Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Βουλγαρίας 56 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 120r, Λειμῶνος 88 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φφ. 82v-83r, 134 ΤΑΣ τοῦ ἔτους 1428-1429 φ. 79v, 117 μηναῖο Μαΐου τοῦ ἔτους 1442 φ. 84v, ΤΑΣ κεφ. κγ’, Μηναῖο Μαΐου ἐκδ. 1569, 1607, 1762 καὶ 1817).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ἄν, μὲ τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο, ...
Ἄν διορθωθεῖ καί τό πασχάλιον, θά ἰσχύουν πάλι οἱ διατάξεις, πού δέν ἰσχύουν σήμερα, ἄν καί πάλι θά τηροῦμε τό ΤΜΕ, πού δέν προβλέπει κάτι τέτοιο.
Ἐνδιαφέρουσα ὅμως διάταξη γιά τήν διακοπή τῶν Πράξεων μετά τήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ἐνδιαφέρον θά ἔχει νά μάθουμε ἄν αὐτή ἡ διάταξη ἔχει περάσει στό Ρωσικό Τυπικό.


 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
Ἐνδιαφέρον θά ἔχει νά μάθουμε ἄν αὐτή ἡ διάταξη ἔχει περάσει στό Ρωσικό Τυπικό.

Ναι, αυτό αναφέρεται και στο Ρωσικό ΤΑΣ.
Δυστυχώς όμως, η μνήμη των μεγάλων βασιλέων και ισαποστόλων έχει κάπως ατονίσει στην ομόδοξη αυτή χώρα λόγω εορτασμού εκείνη την ημέρα είτε της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας του Βλαδιμήρου είτε των τοπικών αγίων Κωνσταντίνου του Μούρομ και των υιών αυτού....Βέβαια εδώ στην Ελλάδα έχουν ατονίσει μνήμες αποστόλων, οπότε....
 
Last edited:

anoiktom

New member
Χριστός Ανέστη,

επισυνάπτω μια ερώτηση εδώ (μια και είναι το περισσότερο συναφές θέμα που βρήκα). Το μηναίο προβλέπει πολυέλο για την ημέρα των Αγίων, αλλά το εκλογάριο του Νικηφόρου Βλεμμίδους δεν περιέχει συγκεκριμένη εκλογή. Υπάρχει κάποια; Θα μπορούσε να ψαλλεί η εκλογή σε Απόστολο;

Ευχαριστώ
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
Σύμφωνα με την τάξη της Ρωσικής Εκκλησίας σε ακολουθίες αγίων βασιλέων (π.χ. Αγ. Όλγας, αγ. Βλαδιμήρου) και συνεπώς και στην περίπτωση των αγ. Κων/νου και Ελένης ψάλλεται η εκλογή ψαλμικών στίχων της 29ης Αυγούστου
 
Ωστόσο, οι άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη είναι πρώτα ισαπόστολοι και μετά βασιλείς, δηλ. πιστεύω πως λόγω του έργου τους υπερισχύει η ''αποστολική'' της ''βασιλικής'' ιδιότητας (δεν ξέρω αν κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τους Ρώσους βασιλείς - αγίους).

Άλλωστε, στο απολυτίκιο ψάλλουμε ...ο εν βασιλεύσιν απόστολός Σου Κύριε...

Εγώ, όποτε χρειάστηκε, έψαλλα την εκλογή των αποστόλων.
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
Ωστόσο, οι άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη είναι πρώτα ισαπόστολοι και μετά βασιλείς, δηλ. πιστεύω πως λόγω του έργου τους υπερισχύει η ''αποστολική'' της ''βασιλικής'' ιδιότητας (δεν ξέρω αν κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τους Ρώσους βασιλείς - αγίους).

Άλλωστε, στο απολυτίκιο ψάλλουμε ...ο εν βασιλεύσιν απόστολός Σου Κύριε...

Εγώ, όποτε χρειάστηκε, έψαλλα την εκλογή των αποστόλων.

Και ο αγ. Βλαδίμηρος και η αγ. Όλγα τιμώνται ως ισαπόστολοι. Εγώ μια ιδέα έδωσα.
 
Top