Ἀποστόλου Παπαχρήστου, Τυπική διάταξις 2010

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#1
ἀναρτῶ τά προλεγόμενα καί ὁρισμένες παρατηρήσεις γιά τό τυπικό, ὅπως τά ἐπιμελήθηκε ὁ κυρ-Ἀποστόλης Παπαχρῆστος στήν ἔκδοση τυπικοῦ γιά τό 2010.
Ἀναφέρεται στήν ἀκολουθία τοῦ καιροῦ, περί θυμιάματος, προκειμένου καί ἀλληλουαρίου, γιά τήν μνημόνευση τῶν ὀνομάτων, τόν τρόπο ἀποδόσεως τῶν ἱερατικῶν ἐκφωνήσεων (παραπέποντας στόν Θρ.Στανίτσα). Ἐπιχειρηματολογεῖ ὅτι τό κοινωνικό λέγεται ἀπαρεγκλίτως, ἐξηγεῖ ἀναλυτικῶς τήν ἀκολουθία τοῦ ὑψώματος. Τέλος, σχολιάζει περί τοῦ ἁγιασμοῦ, αντιδώρου.
 

Attachments

Last edited:
Top