Ἀπολυτίκια μετὰ τὴν Μεγάλη δοξολογία

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
Ἐκτὸς Κυριακῆς, μετὰ τὴν μεγάλη δοξολογία ψάλλονται ὅλα τὰ ἀπολυτίκια τοῦ ἑσπερινοῦ χωρὶς ἐπαναλήψεις

(τυπικὰ Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 σ. 13, Κασούλων τοῦ ἔτους 1173 σ. 202, χφφ. ΤΑΣ Μ. Λαύρας Γ-5 ιβ’ αἰ. φ. 2v, Κρατικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ῥωσίας 173.Ι 501 ιβ' αἰ. φ. 7r, Σινὰ 1095 ιβ’ αἰ. φ. 23v, 1097 τυπικὸ Συμεὼν ἀρχιεπισκόπου Σινὰ τοῦ ἔτους 1214 φ. 67v, Βατοπαιδίου 1202 Ἀπορούμενα ΤΑΣ μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1223-1300 φφ. 164r, 175r, 179v, 197r, ΤΑΣ κεφ. ια', Ἀπορούμενα ΤΑΣ κεφ. θ', λ', λστ', μζ', μθ', νε', νστ', Δημητρίου Σύνταγμα εἰς τὰ ἀπορούμενα τοῦ τυπικοῦ ιε’ αἰ. (Dmitrievskij τ. 3 σ. 283), χφ. Μ. Μετεώρου 83 τυπικὸ τοῦ ἔτους 1580 φφ. 72v, 83v, τυπικὸ Ῥήγα σσ. 196, 200, 226).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Ὅλα καλά αὐτά, ἀλλά ἡ πρωτοφανής καί μεταγενέστερη στά Πατριαρχικά ἰσχύοντα Τυπικά σύνδεση ὄρθρου καί θ. λειτουργίας, ἀκυρώνει τίς παλαιότερες προηγούμενες παραπομπές σου ὡς προγενέστερες.
Γι᾿ αὐτό, καλόν εἶναι, νά μήν εἰσάγουμε τέτοιες ἀντιλήψεις καί δημιουργοῦμε σύγχυση στούς ψάλτες καί προβλήματα στίς ἐνορίες, ὅταν ἠμιμαθεῖς, καί ὡς ἐκ τούτου ἀδιάκριτοι (χωρίς κατασταλαγμένη κρίση) ψάλτες, ἐκλαμβάνουν αὐτά ὡς θέσφατα καί ἔρχονται σέ ἀντιπαραθέσεις μέ τούς ἐφημερίους.
 
Top