[Ερώτηση] Ἀνοιξαντάρια Παρθενίου Σγούτα εἰς ἦχον πλ. δ'

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#1
Σε ένα από τα χειρόγραφα της Βρετανικής Βιβλιοθήκης που ανέβηκαν στο διαδίκτυο, επιγραφόμενο «Προθεωρία Βυζαντινής Μουσικής», περιέχονται ανοιξαντάρια υπό Παρθενίου Σγούτα σε ήχο πλ.δ΄.
Επειδή πρώτη φορά συναντώ αυτό το όνομα, μήπως μπορεί κανείς να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες; Επειδή το μουσικό κείμενο είναι στην παλαιά γραφή, υπάρχει περίπτωση τα ανοιξαντάρια αυτά να είναι κάποια από τα γνωστά, αλλά φερόμενα υπό διαφορετικό όνομα;
 
Top