[Επείγον] τυπική διάταξη προεόρτια του 15αυγουστου?

choros

ΔΙΟΝΥΣΗΣ dmp
#1
Την βοήθεια σας παρακαλώ όσοι γνωρίζετε που αφορά την τυπική διάταξη της αυριανής ημέρας (14 Αυγούστου το πρωΐ ) στον όρθρο και την λειτουργία, πρόκειται να μας επισκεφθεί και ο Δεσπότης μας και θα ήθελα όσο το δυνατόν να είμαστε σωστοί στην τυπική τάξη ιδιαίτερα για αυτό λοιπόν την βοήθεια σας :eek:
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3

Ὁ ὄρθρος, ὅπως στό Μηναῖο. Δέν προβλέπονται οὔτε καταβασίες, οὔτε αἴνοι, οὔτε μεγάλη δοξολογία· μόνον οἱ εἱρμοί γ΄, στ΄, η΄ καί θ΄ ᾠδῶν, ἁπλή δοξολογία σέ ἀνάγνωση, πληρωτικά, ἀπόστιχα αἴνων, Ἀγαθόν τό ἐξομολογεῖσθαι, τρισάγιον καί τό προεόρτιον ἀπολυτίκον.
Στή λειτουργία τό προεόρτιον ἀπολυτίκιον καί τοῦ ναοῦ καί τό προεόρτιον κοντάκιον· τά ἀναγνώσματα καί τό κοινωνικόν τῆς ἡμέρας.

Σημ.: Δές κι ἐδῶ.


 

choros

ΔΙΟΝΥΣΗΣ dmp
#4

Ὁ ὄρθρος, ὅπως στό Μηναῖο. Δέν προβλέπονται οὔτε καταβασίες, οὔτε αἴνοι, οὔτε μεγάλη δοξολογία· μόνον οἱ εἱρμοί γ΄, στ΄, η΄ καί θ΄ ᾠδῶν, ἁπλή δοξολογία σέ ἀνάγνωση, πληρωτικά, ἀπόστιχα αἴνων, Ἀγαθόν τό ἐξομολογεῖσθαι, τρισάγιον καί τό προεόρτιον ἀπολυτίκον.
Στή λειτουργία τό προεόρτιον ἀπολυτίκιον καί τοῦ ναοῦ καί τό προεόρτιον κοντάκιον· τά ἀναγνώσματα καί τό κοινωνικόν τῆς ἡμέρας.

Σημ.: Δές κι ἐδῶ.


πατήρ Μάξιμε σας ευχαριστώ καταρχήν για την απάντησή σας.
επειδή τυγχάνει αύριο να έχουμε και επίσκεψη από τον Δεσπότη μας δεν θα πρέπει λογικά να πούμε και καταβασίες (ανοίξω το στώμα μου) όπως και μεγάλη δοξολογία;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
πατήρ Μάξιμε σας ευχαριστώ καταρχήν για την απάντησή σας.
επειδή τυγχάνει αύριο να έχουμε και επίσκεψη από τον Δεσπότη μας δεν θα πρέπει λογικά να πούμε και καταβασίες (ανοίξω το στώμα μου) όπως και μεγάλη δοξολογία;
Αὐτά τά "λογικά" νά τά "βρεῖτε" μέ τόν Δεσπότη σας... Ἀπό τό φόρουμ δέν ὑπάρχει ἄλλη ἀπάντηση... ὅπως δέν ὑπάρχουν καί αἶνοι...


 
#6
πατήρ Μάξιμε σας ευχαριστώ καταρχήν για την απάντησή σας.
επειδή τυγχάνει αύριο να έχουμε και επίσκεψη από τον Δεσπότη μας δεν θα πρέπει λογικά να πούμε και καταβασίες (ανοίξω το στώμα μου) όπως και μεγάλη δοξολογία;
...
π. Μάξιμος;45052 said:

Σημ.: Δές κι ἐδῶ.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7
πατήρ Μάξιμε σας ευχαριστώ καταρχήν για την απάντησή σας.
επειδή τυγχάνει αύριο να έχουμε και επίσκεψη από τον Δεσπότη μας δεν θα πρέπει λογικά να πούμε και καταβασίες (ανοίξω το στώμα μου) όπως και μεγάλη δοξολογία;
Πάντως μήν προεξοφλοῦμε ὅτι ὁ σεβασμιώτατος καί ἀγαπητός μας (ἀπό τήν Ἀθήνα) ἅγιος Σιατίστης θά θελήσει κάποια παρατυπία...


 

choros

ΔΙΟΝΥΣΗΣ dmp
#8
Αὐτά τά "λογικά" νά τά "βρεῖτε" μέ τόν Δεσπότη σας... Ἀπό τό φόρουμ δέν ὑπάρχει ἄλλη ἀπάντηση... ὅπως δέν ὑπάρχουν καί αἶνοι...


Συγχωρέστε με μην γνωρίζοντας καλά την τυπική διάταξη και χωρίς να μπω πρώτα στην παραπομπή σας που τα εξηγείτε πάρα πολύ καλά όπως και οι άλλοι αγαπητοί φίλοι σε εκείνη την ενότητα, αρχικά είχα την εντύπωση πως δεν προσέξατε την "επίσκεψη" του Σεβασμιότατου μας, τις ευχαριστίες μου μαζί με την συγνώμη μου.:eek:
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#9
Συγχωρέστε με μην γνωρίζοντας καλά την τυπική διάταξη και χωρίς να μπω πρώτα στην παραπομπή σας που τα εξηγείτε πάρα πολύ καλά όπως και οι άλλοι αγαπητοί φίλοι σε εκείνη την ενότητα, αρχικά είχα την εντύπωση πως δεν προσέξατε την "επίσκεψη" του Σεβασμιότατου μας, τις ευχαριστίες μου μαζί με την συγνώμη μου.:eek:
Ἐπειδή ἀκριβῶς πρόσεξα τήν ἐπίσκεψη τοῦ Μητροπολίτου σας, ἡ μόνη ἀπάντηση πού ἔπρεπε νά σοῦ δώσουμε θά ἦταν, ὅτι δέν μποροῦμε νά σοῦ προδιαγράψουμε τήν τυπική διάταξη, γιατί ἀφενός δέν ξέρουμε τί σημαίνει «ἐπίσκεψη»· σημαίνει χοροστασία; σημαίνει μόνον τέλεση τῆς θ. λειτουργίας ἤ ἁπλός ἐκκλησιασμός; καί ἀφετέρου, ὅ,τι καί νά σοῦ γράψουμε, ἡ τελική διεξαγωγή τῆς ἀκολουθίας θά ἐξαρτηθεῖ —ἄν δέν εἶχε ἤδη γίνει προσυνεννόηση μέ τόν ἐφημέριο καί δέν τό ξέρεις— ἀπό τό τί θά ὁρίσει ὁ δεσπότης, ὁπότε ὅ,τι καί νά γράφαμε θά ἦταν μάταιο.
Παρά ταῦτα σοῦ δώσαμε τήν ὀρθῶς προβλεπόμενη διάταξη καί σέ παραπέμψαμε σέ οἰκεῖο θέμα γιά νά ἐνημερωθεῖς.
Τό τί τελικά θά γίνει ἤ ἔγινε, μπορεῖς ἐκ τῶν ὑστέρων νά μᾶς τό πεῖς, χωρίς νά εἶναι ὑποχρεωτικό καί δέν θά εἶναι καί ἀναγκαῖο. Ἐνδεχομένως νά ὁρίστηκαν καταβασίες («Ἀνοίξω τὸ στόμα μου ... ταύτης τὴν Κοίμησιν»· εἱρμοί β΄ κανόνος ἑορτῆς), αἶνοι καί δοξαστικό ἐκ τῶν ἑσπερίων καί μεγ. δοξολογία.
Ὅταν ἰσχύει τό ὡς δόξῃ τῷ προεστῶτι, ἐμεῖς δέν ἔχουμε λόγο καί μπορεῖ νά σέ μπερδέψουμε καί περισσότερο.

Καλή δύναμη!


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#10


Κατὰ τὰ προεόρτια ἡ ἑορτὴ δὲν ἔχει ἀρχίσει καὶ ἔτσι δὲν γίνεται κατάλυσις, οὔτε ἡ παρακλητικὴ σχολάζει πάντα (ΤΑΣ).
 
Top