Ψαλτικὴ προϋπηρεσία ἱερέων

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#21


Σαφώς έτσι είναι. Όμως και οι ιερείς από κάποια τάξη από τις δύο εξελίχθηκαν... (κανείς δεν χειροτονούνταν απευθείας ιερέας, αλλά ξεκινούσε ως κηροφόρος κληρικός, έπειτα αναγνώστης ή ψάλτης, υποδιάκονος και διάκονος, αλλά αυτά είναι γνωστά και δεν πρέπει να πλατειάζω).
Δὲν διαφωνῶ. Ἄλλωστε παρόμοια παραδείγματα ἔχουμε καὶ στὸ forum, συνάδελφοί μας ποὺ χειροτονήθηκαν.

Ἦταν ὄμως ὑποχρεωτικὸ; Γιατὶ ἔτσι δατυπώθηκε. Ἑγὼ ἁπλὰ ἐξέφρασα ἀμφιβολία.
 
Top