Ψαλτικὴ κριτικὴ στὸν 10ο αἰώνα

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#1
Ἐνδιαφέρουσα κριτικὴ γιὰ τὸν τρόπο ψαλμώδησης στὴν Κωνσταντινούπολη τοῦ 10ου αἰ. ἐπὶ πατριαρχείας Θεοφυλάκτου (933-956). Ἔχει σχέση καὶ μὲ κάποια τελευταία ἀνεβάσματα στὸ forum

Γεωργίου Κεδρηνοῦ, Σύνοψις ἱστοριῶν, ἔκδ. Ι. Bekker, Bonn 1838-39, τ. 2, σ. 333 κ.ἐξ.: ἔργον ἐκείνου (ἐνν. Θεοφυλάκτου) καὶ τὸ νῦν κρατοῦν ἔθος, ἐν ταῖς λαμπραῖς καὶ δημοτελέσιν ἑορταῖς ὑβρίζεσθαι τὸν θεὸν καὶ τὰς τῶν ἁγίων μνήμας διὰ λυγισμάτων ἀπρεπῶν καὶ γελώτων καὶ παραφόρων κραυγῶν τελουμένων τῶν θείων ὕμνων, οὓς ἔδει μετὰ κατανύξεως καὶ συντριμμοῦ καρδίας ὑπὲρ τῆς ἑαυτῶν ἡμᾶς σωτηρίας προσφέρειν τῷ θεῷ. πλῆθος γὰρ συστησάμενος ἐπιρρήτων ἀνδρῶν καὶ ἔξαρχον αὐτοῖς ἐπιστήσας Εὐθύμιόν τινα Κασνῆν λεγόμενον, ὃν αὐτὸς δομέστικον τῆς ἐκκλησίας προυβάλετο, καὶ τὰς Σατανικὰς ὀρχήσεις καὶ τὰς ἀσήμους κραυγὰς καὶ τὰ ἐκ τριόδων καὶ χαμαιτυπείων ἠρανισμένα ᾄσματα τελεῖσθαι ἐδίδαξεν. οὕτως δὲ βιοτεύων καταστρέφει τὸν βίον ἐν τῷ ἀτάκτως ἱππάζεσθαι, ἔν τινι τείχει τῶν παραθαλασσίων θραυσθεὶς καὶ αἷμα ἀναγαγὼν διὰ τοῦ στόματος. ἐπὶ δύο δ᾽ ἔτη νοσηλευόμενος καὶ ὑδέρῳ περιπεσὼν ἐτελεύτησε.

 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#2
... καὶ τὰς ἀσήμους κραυγὰς
Υπήρχαν κρατήματα από τότε; Ενδιαφέρον άν είναι όντως έτσι. Θα αναφέρει μάλλον σχετικά η διατριβή του Γρ. Αναστασίου.
 

tum15189

Νικόλαος Λαμπρινάκος
#3
Γεωργίου Κεδρηνοῦ, Σύνοψις ἱστοριῶν, ἔκδ. Ι. Bekker, Bonn 1838-39, τ. 2, σ. 333 κ.ἐξ.: ἔργον ἐκείνου (ἐνν. Θεοφυλάκτου) καὶ τὸ νῦν κρατοῦν ἔθος, ἐν ταῖς λαμπραῖς καὶ δημοτελέσιν ἑορταῖς ὑβρίζεσθαι τὸν θεὸν καὶ τὰς τῶν ἁγίων μνήμας διὰ λυγισμάτων ἀπρεπῶν καὶ γελώτων καὶ παραφόρων κραυγῶν τελουμένων τῶν θείων ὕμνων, οὓς ἔδει μετὰ κατανύξεως καὶ συντριμμοῦ καρδίας ὑπὲρ τῆς ἑαυτῶν ἡμᾶς σωτηρίας προσφέρειν τῷ θεῷ. πλῆθος γὰρ συστησάμενος ἐπιρρήτων ἀνδρῶν καὶ ἔξαρχον αὐτοῖς ἐπιστήσας Εὐθύμιόν τινα Κασνῆν λεγόμενον, ὃν αὐτὸς δομέστικον τῆς ἐκκλησίας προυβάλετο, καὶ τὰς Σατανικὰς ὀρχήσεις καὶ τὰς ἀσήμους κραυγὰς καὶ τὰ ἐκ τριόδων καὶ χαμαιτυπείων ἠρανισμένα ᾄσματα τελεῖσθαι ἐδίδαξεν. οὕτως δὲ βιοτεύων καταστρέφει τὸν βίον ἐν τῷ ἀτάκτως ἱππάζεσθαι, ἔν τινι τείχει τῶν παραθαλασσίων θραυσθεὶς καὶ αἷμα ἀναγαγὼν διὰ τοῦ στόματος. ἐπὶ δύο δ᾽ ἔτη νοσηλευόμενος καὶ ὑδέρῳ περιπεσὼν ἐτελεύτησε.
Για τους ιστοριοδίφες επισυνάπτω το δίτομο έργο προς παραιτέρω σπουδή:


  • Τόμος Β' (Το παραπάνω εδάφιο θα βρείτε στη σ. 41 [του pdf] ή σ. 68 [του κειμένου])!
 
Last edited:

ixadin

Ηχάδιν
#4
Εὐθύμιόν τινα Κασνῆν λεγόμενον, ὃν αὐτὸς δομέστικον τῆς ἐκκλησίας προυβάλετο
Για αυτό και εγώ ποτέ δεν συμπάθησα κανέναν δομέστιχο:wink:
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#6
Για τους ιστοριοδίφες επισυνάπτω το δίτομο έργο προς παραιτέρω σπουδή:


  • Τόμος Β' (Το παραπάνω εδάφιο θα βρείτε στη σ. 41 [του pdf] ή σ. 68 [του κειμένου])!
Οι σύνδεσμοι του rapidshare δεν λειτουργούν πλέον.
 
#7
Μήπως θα μπορουσαν να φτιαχτουν οι συνδεσμοι?ή μηπω:)ς να ανεβουν αλλου τα αρχεια?Ευχαριστουμε πολυ!!!*
 
Top