[Ψάχνω] Ἠχογράφηση Θ´ ᾠδῆς Τριῶν Ἱεραρχῶν ἀπὸ Πατριαρχικοὺς ψάλτες

Ὑπάρχει τέτοια ἠχογράφηση ἀπὸ τοὺς Ἀστέρη - Ἐμμανουηλίδη, Ἀστέρη - Χαριατίδη, Νεοχωρίτη - Φλοῖκο ἢ (εἰ δυνατὸν) ἀπὸ τὸν Στανίτσα;
 
Top