[Ψάχνω] ΜΠΤ 733

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ἐπιλογὲς ἀπὸ τὸ χφ. Μ.Π.Τ. 733 Μαθηματάριο τριῳδίου, ἐξήγηση ἰδιόχειρη Χουρμουζίου, φωτοτυπίες ἀπὸ ἀσπρόμαυρη μικροταινία μὲ δικές μου διορθώσεις καὶ ἰσοκρατήματα.


Προφανῆ λάθη μεταφορᾶς ἀπὸ τὸ πρόχειρο, δηλαδὴ ξεχασμένους χαρακτῆρες ποσότητος, μαρτυρίες καὶ φθορές, αὐτὰ ἐπισημαίνονται μὲ ἰδιαίτερες ὑποσημειώσεις στὰ περιθώρια.


Ὁ πίνακας περιεχομένων εἶναι δικός μου καὶ ἀφορᾶ τὶς ἐπιλογές μου, τὶς ὁποῖες φωτοτύπησα ἀπὸ microfilm τοῦ κώδικα.


Αὐτὰ τὰ παλαιὰ μαθήματα δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι λανθασμένες ἐξηγήσεις, διότι ἐκπέμπουν ὑποσυνείδητα μηνύματα εἰρήνης, θείας ἀγαλλιάσεως καὶ γενικὰ μυσταγωγοῦν τὸν ἀκόλουθο σὲ μιὰ ἔνθεη στάση.

Χρειάζονται κανονάρχημα καὶ ἰσοκράτημα ποὺ νὰ ἀναδεικνύει τὴν ἑκάστοτε θέση τοῦ ἤχου ἀπὸ τὸν ὁποῖο διέρχεται τὸ μέλος.


Τὰ κορυφαῖα αὐτὰ ἀριστουργήματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς δὲν ἐπιτρέπουν καμμία ἐπέμβαση καὶ φανερώνουν ὅτι δὲν χρειάζονται ἀναλύσεις, ἀλλὰ ὀρθὴ ἑρμηνεία τῶν καλλωπιστικῶν σημείων χωρὶς ὑπερβολές.
 

Attachments

  • ΜΠΤ 733.pdf
    57.3 MB · Views: 34
  • ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΟΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ.doc
    26.5 KB · Views: 8
Top