[Ψάχνω] Απολυτίκιο της Κοιμήσεως της Θεοτόκου («Εν τη γεννήσει»)

Top