Χρόνια πολλά στους Νεκτάριους

Γιώργος Μ.

Παλαιόν μέλος
#21
Χρόνια πολλά στον π. Νεκτάριο Μαμαλούγκο (μαζί με ολόθερμες ευχαριστίες για όσα μας προσφέρει) και σε όλους τους εορτάζοντες Νεκταρίους.
Η «γιορτινή μέρα» να είναι προάγγελος της αιώνιας χαράς.

ΥΓ Συνέχεια ξεχνάω πότε πραγματικά γιορτάζει ο Ηλίας Νεκτάριος...
 
#23
Ἄνθρωπος οὐρανόφρων, ἀνεδείχθης ἐν κόσμῳ, Νεκτάριε Χριστοῦ Ἱεράρχα· ζωὴν γὰρ ὁσίαν διελθών, ἀκέραιος ὅσιος καὶ θεόληπτος, ἐν πᾶσιν ἐχρημάτισας· ἐντεῦθεν παρ' ἡμῶν ἀκούεις.

Χαῖρε δι' οὗ οἱ πιστοὶ ὑψοῦνται,
χαῖρε δι' οὗ ἐχθροὶ θαμβοῦνται.
Χαῖρε τῶν Ὁσίων Πατέρων ἐφάμιλλος,
χαῖρε Ὀρθοδόξων ὁ θεῖος διδάσκαλος.
Χαῖρε οἶκος ἁγιώτατος ἐνεργείας θεϊκῆς,
χαῖρε βίβλος θεοτύπωτος πολιτείας τῆς καινῆς.
Χαῖρε ὅτι ἀρτίως ἡμιλλήθης Ἁγίοις,
χαῖρε ὅτι ἐμφρόνως ἐχωρίσθης τῆς ὕλης.
Χαῖρε λαμπρὸν τῆς Πίστεως τρόπαιον,
χαῖρε σεπτὸν τῆς χάριτος ὄργανον.
Χαῖρε δι' οὗ Ἐκκλησία χορεύει,
χαῖρε δι' οὗ νῆσος Αἴγινα χαίρει.
Χαίροις Πάτερ Νεκτάριε."
http://www.saint.gr/2960/saint.aspx
Ευχαριστώ για τις ευχές!
Ο ταπεινός και υψιπέτης Άγιος, ας πρεσβεύει υπέρ ημών!
 
#25
Ο Άγιος Νεκτάριος.jpg
Το μεγάλο και διαρκές θαύμα στην Εκκλησία μας είναι η συνεχής εμφάνιση αγίων!
Ο Άγιος της αγάπης, της υπομονής και της συγνώμης, έχοντας παρρησία προς τον Κύριον, ας πρεσβεύει υπέρ ημών.
Ευχαριστώ τα αξιόλογα μέλη του "Ψ" για τις ευχές τους.
Κέρασμα, εδώ.
 
#26
Χαίρετε!
Εορτή, σήμερα 09 Νοεμβρίου του νεοφανούς Αγίου Νεκταρίου, επικαλούμενος τις πρεσβείες του προς τον Κύριον, ευχαριστώ για τις ευχές τους τόσο τους συναδέλφους ιεροψάλτες, όσο και γνωστούς μου ιερείς.
ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ χωρίς covid-19...
Κέρασμα, εδώ.
 
Top