Χρόνια πολλά (Πέτρου και Παύλου)

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Παλαιό Μέλος
"Σταύρωσις εἷλε κήρυκα Χριστοῦ Πέτρον,
Τομὴ δὲ Παῦλον, τὸν τεμόντα τὴν πλάνην.
Τλῆ ἐνάτῃ Σταυρὸν Πέτρος εἰκάδ' ἄορ δέ γε Παῦλος.
"

Οἱ τῶν Ἀποστόλων πρωτόθρονοι, καὶ τῆς Οἰκουμένης διδάσκαλοι, τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων πρεσβεύσατε, εἰρήνην τῇ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.
Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
 

Attachments

  • Οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος & Παύλος.jpg
    Οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος & Παύλος.jpg
    59.2 KB · Views: 0

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Παλαιό Μέλος
«Νήψατε, γρηγορήσατε, ο αντίδικος υμών διάβολος ως λέων ωρυόμενος περιπατεί ζητών τίνα καταπίη» (Α΄ Πέτρου, ε΄ 8).
Οι Άγιοι Πέτρος και Παύλος, οι Πανεύφημοι και Πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι, ας πρεσβεύουν προς το Δεσπότη των όλων, για όλους μας.
Έτη πολλά, με ειρήνη & υγεία.
 
Top