Χρυσοβαλάντης Ἰωαννίδης, Ἡ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν ψαλτικὴ τέχνη, Θεσσαλονίκη 2009

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Σημαντικώτατη Διπλωματική Διατριβή (τοῦ μέλους τοῦ Ψ) πού βασικά εἶναι Μουσικολογικό Θέμα.

Στό 4ο τεῦχος τοῦ 90οῦ τόμου τοῦ περιοδικοῦ ΘΕΟΛΟΓΙΑ δημοσιεύεται ἄρθρο τοῦ Χρυσοβαλάντη Ἰωαννίδη ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ἡ ἐκτὸς τοῦ Τριωδίου ὑμνογραφία τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας».
Ἡ ψηφιοποίηση σταματάει τό 3ο τεῦχος. Ἄρα σύντομα θά ὑπάρχει ψηφιοποιημένο.

Ἐπίσης στό 4ο τεῦχος τοῦ 88οῦ τόμου ἔχει δημοσιευθεῖ «Ἡ λειτουργικὴ καὶ μουσικὴ ἰδιοτυπία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Γονυκλισίας»
http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2017_4_8_ioannidi.pdf

~
 
Top