"Χριστός γεννάται δοξάσατε..."

#2
Από την ίδια χορωδία, σε συνεργασία με τον πρωτοψάλτη κ.Ευ. Γκίκα, ακούμε τα Καθίσματα των Χριστουγέννων:
1. "Δεύτε ίδωμεν πιστοί..."
2. "Τι θαυμάζεις Μαριάμ..."

 
#3
Από την ίδια χορωδία, σε συνεργασία με τον πρωτοψάλτη κ. Γ. Φανάρα, ο οποίος ψάλλει "το Δύναμις", ακούμε "Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε...":

 
Top