Χορωδία αποφοίτων Σχολής Β. Μ. Αιγιαλείας - Ύμνοι Τριωδίου

georgiosben

Γιώργος Μπενέτσης
#1
Από την εκδήλωση που έλαβε μέρος στον Ι.Μ.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Αιγίου την 21η Φεβρουαρίου 2016.Ψάλλουν οι απόφοιτοι της σχολής βυζαντινής μουσικής Αιγιαλείας υπό την χοραρχία του δασκάλου της σχολής κ. Βασιλείου Μπίκου.
https://www.youtube.com/watch?v=q6ArXcLK8Sw
 
Top