Χερουβικό Κ. Πρίγγου, ήχ. πλ. α΄ (Δημ. Νεραντζής)

#1
Μια αριστοτεχνική ερμηνεία του Χερουβικού ύμνου σε μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου και ήχο πλ. α, από τον Δημήτριο Νεραντζή, Άρχοντα Διδάσκαλο του Αποστόλου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας
https://www.pemptousia.gr/2019/11/cherouviko-k-pringou-ich-pl-a-dim-neratzis/
 
Top