Χερουβικά της εβδομάδος Πέτρου-Γρηγορίου απο Ρηγόπουλο

#1
!!!!!Χριστός Ανέστη!!!!

Είπα να συγκεντρώσω όσα χερουβικά της εβδομάδος Πετρου-Γρηγορίου έχω ανεβάσει..και να συμπληρώσω...όσα λείπουν..
από την συλλογή του Ρηγόπουλου πάντα....

καλή ακρόαση!!!!!

Ήχος βαρύς Πέτρου
http://analogion.com/forum/showthread.php?t=10259

Ήχος Γ΄Γρηγορίου
http://analogion.com/forum/showthread.php?t=7594
 

Attachments

Top