Χειρόγραφο Τριώδιο - Πεντηκοστάριο Χουρμουζίου-Γρηγορίου

#1
Από τη Μουσική Βιβλιοθήκη Κ. Ψάχου της Περγάμου

Πρωτότυπος Τίτλος: ΤΡΙΩΔΙΟΝ - ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ

Κωδικογράφος: Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ
Μελουργός: Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ, Γρηγόριος πρωτοψάλτης

Αιώνας: ΙΘ'
Έτος: 1826

Ύλη: Χαρτί
Διαστάσεις: 25 Χ 17,2 / 24,5 Χ 17
Αριθμός φύλλων: σσ. 306 / 176

Σημειογραφία: Νέας Μεθόδου

Κωδικολογικά στοιχεία: Αστάχωτα. Φυλάσσονταισε Φάκελο από χαρτόνι.
Στο χειρόγραφο Κ' μετρούνται 19 τετράδια, εκ των οποίων το τελευταίο επτάφυλλο.
Οι ενδείξεις αριθμήσεως στην κάτω ώα του πρώτου φύλλου κάθε τετραδίου.
Η σ. 306 άγραφη.
Στο χειρόγραφο τετράδια 11, αριθμημένα στην αριστερή ώα του πρώτου φύλλου κάθε τετραδίου.
Οι σσ. 171-176 άγραφες.

Αριθμός τεκμηρίου: Φάκελος Κ΄ - Φάκελος Λ΄

Μόνιμη διεύθυνση: https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/110520

  • Επεξεργασμένο και κομμένο ανά σελίδα

ΑΚ
 
Top