Χαράς τα πάντα πεπλήρωται..και κράτημα

frouxi

Παλαιό Μέλος
Ιδιόμελο Αναστάσιμο σε ήχο γ'. Οι λόγοι Ιωάννου του Δαμασκηνού, το μέλος Παναγιώτου Χρυσάφη του νέου (1672), εξήγηση Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (1826). Κράτημα από το καταληκτικό δοξαστικό-τριαδικό μάθημα του αντιφώνου "Ἐπὶ τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος", του υπό Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος μελοποιημένου, σε ήχο γ'. (αίθουσα τελετών ΑΠΘ, Μάιος 2011)

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eUaDdliVliM#!
 
Back
Top