Χαιρετισμοί του Σταυρού

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Χαιρετισμοί του Σταυρού...υπό Ευαγ. Γκίκα

[μουσικό κείμενο (όχι της συγκεκριμένης ηχογράφησης, αλλά γενικό) εδώ]

Μπορείτε σε επόμενα μηνύματα να συμπληρώσετε ηχογραφήσεις των Χαιρετισμών του Σταυρού, αν έχετε υπόψη σας.
 
Top