Φωτόπουλος Σωτήριος - Αναρτώνται :

Μιχάλης 7

Παλαιό Μέλος
#1
Αναρτώνται :Α) 1. ΤΟΥΡΚΙΚΟ 2. Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 3. ΣΕ ΥΜΝΟΥΜΕΝ 4. ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Β) 1. ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ 2. ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Γ) 1. Η ΦΤΩΧΟΛΟΓΙΑ 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ Πλ. Β΄, τεριρεμ (Παναγιωτίδη) 3. ΤΕΡΙΡΕΜ 4. ΕΩΘΙΝΟΝ Ι΄
 

Attachments

Top