Φωτογραφία από το βιβλίο Πρόσωπα και Δρώμενα στον Άθωνα (3) του επισκ. Ροδοστόλου Χρυσόστομου

Top