Φυλλάδες για το αναλόγιο Εσπερινού-Όρθρου-Θ. Λειτουργίας & Αναστασίμων Κυριακής

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#1
Έφτιαξα τα δύο αυτά τεύχη για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση τη δική μου πάνω στο αναλόγιο. Αρχικά, όπως είχα αναφέρει σε παλαιότερη συζήτηση, προκειμένου να μη περιφέρω την ογκώδη Παρακλητική, χρησιμοποιούσα την μικρή Οκτώηχο (έκδοση της ΑΔ, υπάρχει και του Σαλιβέρου) που έχει μόνον όσα χρειάζονται για τον εσπερινό του Σαββάτου και τον Όρθρο της Κυριακής. Και φυσικά χρησιμοποιούσα το Εγκόλπιο του Αναγνώστου για όλα τα υπόλοιπα. Επειδή όμως κι αυτά μου φαίνονταν ότι περιείχαν περισσότερα απ' όσα χρειαζόμουν για τις ακολουθίες, έφτιαξα μια περίληψη αυτών με τα εντελώς απαραίτητα. Τα έχω τυπωμένα σε σπιράλ σε μέγεθος Β5* το καθένα, έτσι ώστε έχοντας ανοιγμένο το Μηναίο, ή το Τριώδιο αυτή την περίοδο, χωρούν δίπλα-δίπλα και τα δύο μαζί με το τάμπλετ. Τα ανεβάζω μήπως και φανούν χρήσιμα και σε κάποιον άλλον. Κι αν διαπιστωθούν λάθη, ας επισημανθούν, για να τα διορθώσω.
Ελήφθη πρόνοια ώστε κάθε ενότητα ψαλλομένων να εξαντλείται σε μία σελίδα, ή σε δύο που να βρίσκονται αντικρυστά, όταν η φυλλάδα είναι ανοιχτή, ώστε να μη χρειάζεται γύρισμα σελίδων στη μέση του ψαλσίματος (π.χ. 50ος ψαλμός, ευλογητάρια, αντίφωνα κλπ.) Επίσης αποφεύχθηκε χωρισμός τροπαρίων σε διαφορετική σελίδα, κατά το δυνατόν.
ΥΓ. Διεπίστωσα εκ των υστέρων ότι τα συγκεκριμένα τεύχη είναι ιδιαιτέρως ευανάγνωστα και από όσους επισκέπτες του αναλογίου δυσκολεύονται στην ανάγνωση από τα συνήθη βιβλία, και με το κριτήριο αυτό επιλέχθηκε και το μέγεθος της γραμματοσειράς.
*Εκ παραδρομής είχα γράψει Α5.
 

Attachments

Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2
Οἱ στίχοι τῶν ἀποστίχων τῇ Τετάρτῃ (τοῦ Θωμᾶ, τῶν Μυροφόρων καὶ τῆς Σαμαρείτιδος) ἑσπέρας εἶναι οἱ συνήθεις «Πρὸς σὲ ἦρα τοὺς ὀφθαλμοὺς μου...Ἐλέησον ἡμᾶς...» κ.λ.π.
(χφ. Μ. Λαύρας Δ-41 πεντηκοστάριο ια’ αἰ. φφ. 44v, 76r, 93r, ΛΜ 81 φφ. 31v, 69r, 151v, Πεντηκοστάριον ἐκδ. 1525, 1575, 1687, 1820, Πανθέκτη ἐκδ. 1817 τ. 2 σσ. 1682, 1696, 1732),

καὶ ὄχι «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν...» καὶ «Θαυμαστὸς ὁ Θεός...» κατὰ ὑπερβολικὴ προέκταση τῆς τάξεως τῶν Σαββάτων.

Κατὰ τὴν πασχάλιο περίοδο ἀκόμη καὶ σὲ ἀναστάσιμα στιχηρὰ προτίθεται ὁ στίχος τῆς ἀρχαίας λιτῆς (ἀποστίχων) «Πρὸς σὲ ἦρα τοὺς ὀφθαλμοὺς μου...», τῇ Τρίτῃ καὶ Πέμπτῃ ἑσπέρας.

Ὁμοίως καὶ γιὰ τὴν Παρακλητική (Ἐγκόλπιο Ἀναγνώστου).
 
Top