Τ71. Μουσικὰ Κυριακῆς Δ´ Νηστειῶν (Ὁσίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος)

Τὰ αὐτὰ πού ἔκανα γιά τίς δικές μου ἀνάγκες, σέ pdf καί mel τά πεζά & μουσικά κείμενα, καὶ συντάσσω σύμφωνα μέ τά Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Οἱ τελικές πρὸς παῦσιν καταλήξεις τῶν πεζῶν εἶναι μέ κόκκινο χρῶμα.
Ὁ Ὄρθρος ἐπισυνάπτεται σέ δύο ἀρχεία :
α. μέ μικρά γράμματα τίτλου τὸ Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον εἶναι μετὰ τὶς Καταβασίες.
β. μέ μεγάλα γράμματα τίτλου τὸ Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον εἶναι μετὰ τὸ Προκείμενο τοῦ ἤχου, γιὰ νὰ ξεχωρίζει εὔκολα τὸ ἀρχεῖο αὐτὸ ἔχει:
Ι. περίγραμμα καὶ τὴν κεφαλίδα & τὸ ὑποσέλιδο μὲ κὀκκινο χρῶμα
ΙΙ. στὴν πρώτη σελίδα ὑπάρχει ὑπότιτλος ''ΕΩΘΙΝΟΝ Εὐαγγέλιον μετὰ τὸ προκείμενον τοῦ ἤχου ''.
 

Attachments

 • _14-04-2024 Ἑσπερινὸς Κυριακῆς Δ΄ τῶν Νηστειῶν. Ἦχος δ΄.pdf
  2.1 MB · Views: 17
 • _14-04-2024 Ὄρθρος Κυριακῆς Δ΄ τῶν Νηστειῶν. Ἦχος δ΄. Ἑωθ. α΄.pdf
  4.3 MB · Views: 55
 • _14-04-2024α ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ΗΧΟΣ Δ΄. ΕΩΘ. Α΄.pdf
  4.3 MB · Views: 107
 • 14-04-2024 Θ.Λ. Κυριακῆς Δ΄ τῶν Νηστειῶν. Ἦχος δ΄. Μ. Βασ.pdf
  3.5 MB · Views: 112
 • _14-04-2024 Ἑσπερινὸς Κυριακῆς Δ΄ τῶν Νηστειῶν. Ἦχος δ΄.mel
  784.6 KB · Views: 2
 • _14-04-2024 Ὄρθρος Κυριακῆς Δ΄ τῶν Νηστειῶν. Ἦχος δ΄. Ἑωθ. α΄.mel
  1.6 MB · Views: 7
 • _14-04-2024α ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ΗΧΟΣ Δ΄. ΕΩΘ. Α΄.mel
  1.6 MB · Views: 6
 • 14-04-2024 Θ.Λ. Κυριακῆς Δ΄ τῶν Νηστειῶν. Ἦχος δ΄. Μ. Βασ.mel
  625.2 KB · Views: 4
Βασίλειος Σταθόπουλος
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 
Back
Top