Τ66. Μουσικά Παρασκευής Δ΄ Εβδομάδος Νηστειών

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
http://analogion.com/forum/showthread.php?p=213136#post213136
Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της 06-04-2016 & 08-04-2016
Τετάρτη & Παρασκευή Θ΄ ώρα & Προηγιασμένη Θ.Λ. Δ΄ εβδομάδος για ΤΑΜΠΛΕΤ, τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες, κατά τα γνωστά
Ευλογημένη συνέχεια και καλή δύναμη στον κόσμο άπαντα​
 

Attachments

Last edited by a moderator:

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#2
Επισυνάπτω σε pdf & σε mel για Τάμπλετ τα μουσικά κείμενα του όρθρου
της 24-03-2017 Όρθρος Ωρες κλπ κλπ Παρασκευής Δ΄ των Νηστειών για τάμπλετ,
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Τυπικό εκδόσεως της Αποστολικής Διακονίας δεν προβλέπεται Προηγιασμένη.
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#3
Για την ερχόμενη Παρασκευή 24/03/2017 πέραν των όσων προβλέπονται από το Τυπικό της Εκκλησίας της Ελλάδος,
υπάρχει και το ενδεχόμενο τέλεσης και Προηγιασμένης.
Για την περίπτωση αυτή έκανα και την συν/νη ακολουθία
της 24-03-2017 Παρασκευή Δ΄ εβδομάδος Θ΄ ώρα και εσπερ. μετά Προηγιασμένης Θ.Λ για Τάμπλετ
και στην επισυνάπτω για την περίπτωση ύπαρξης ενδιαφέροντος.
Καλή Δύναμη στον Κόσμο άπαντα​
 

Attachments

Last edited:

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#6

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#8
Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της
05-04-2019 Θ΄& Προηγιασμένη Παρασκευής Δ΄ Εβδομάδος Ήχος Γ΄
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.​
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#9
Επισυνάπτω σε pdf & σε mel τα μουσικά κείμενα
της 27-03-2020 Θ΄ και Προηγιασμένη Παρασκευης Δ΄ Εβδομάδος ήχος Βαρύς
α οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά
 

Attachments

Top