Τ44. Μουσικά Τετάρτης Β΄Εβδομάδος Νηστειών

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#4
Επισυνάπτεται η ακολουθία της 23-03-2016 Τετάρτης β΄εβδομ, Θ΄ ώρα και εσπερ. μετά Προηγιασμένης Θ.Λ. για Τάμπλετ σε pdf & mel κατά τα γνωστά.
 

Attachments

ψαλμός 50ός

Ελένη Ντόβα-Χατζή
#5
Τετάρτη Β΄ Προηγιασμένης 08-03-2017, περιέχει τα ιδιόμελα της 09/03, Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.

Το αρχείο pdf βρίσκεται και εδώ
 

Attachments

Last edited:

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#6
Επισυνάπτω σε pdf & σε mel τα μουσικά κείμενα
της 08-03-2017 Τετάρτη β΄ εβδομάδος Θ” ώρα & εσπερ. μετά Προηγιασμένης Θ.Λ. για τάμπλετ
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά​
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#7
Επισυνάπτω σε pdf & σε mel τα μουσικά κείμενα
της 20-03-2019 Θ΄ & Προηγιασμένη Τετάρτη Β΄ εβδομάδος ήχος α΄
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά​
 

Attachments

Top