Τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως, Ἦχος πλ. Δ΄ , Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Εὐαγγέλου Γαλάνη. Χφ

Klaus Vlastos

Infant Member
Τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως, Ἦχος πλ. Δ΄,
Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πέργης, Εὐαγγέλου Γαλάνη. Χφ.
 

Attachments

  • Τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως, Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πέργης, Εὐαγγέλλου Γαλάνη. (Χφ).pdf
    923.4 KB · Views: 58
Last edited:
Top