[Ερώτηση] Τυπικό ακολουθίας στα «εννιάμερα» εορτών

#1
θα ήθελα να ρωτήσω τους εμπειρότερους, ποιό είναι το τυπικό που ακολουθούμε στα εννιάμερα διαφόρων εορτών στον εσπερινό και στη λειτουργία.Για παραδειγμά στα εννιάμερα της Αγίας Μαρκέλλης ή στα εννιάμερα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ευχαριστώ!
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
θα ήθελα να ρωτήσω τους εμπειρότερους, ποιό είναι το τυπικό που ακολουθούμε στα εννιάμερα διαφόρων εορτών στον εσπερινό και στη λειτουργία.Για παραδειγμά στα εννιάμερα της Αγίας Μαρκέλλης ή στα εννιάμερα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ευχαριστώ!
Δέν ὑπάρχουν «ἐννιάμερα ἑορτῶν». Σέ ὀκτώ ἡμέρες ἀποδίδονται (συνήθως) οἱ δεσποτικές καί θεομητορικές ἑορτές μόνον.
Τά «Ἐννιάμερα τῆς Παναγίας» εἶναι μιά εἰδική καθιερωθεῖσα περίπτωση, μέ περισσότερη ἀνθρώπινη πλευρά εὐσέβειας, τιμῆς καί ἀγάπης γιά τήν κοινή μας ΜΑΝΝΑ. Ἡ ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς γίνεται σέ 9 ἀντί 8 ἡμέρες. Γι᾿ αὐτό τό θέμα (καί τίς παραλλαγές του ὅμως) διάβασε ἐδῶ.
Γιά ἁγίους ὅμως (Αγίας Μαρκέλλης) δέν ὑπάρχει ἀπόδοση, οὔτε «ἐννιάμερα». Γίνεται κάτι στή Χῖο;
Τό τυπικό τῶν ἀποδόσεων ἀναγράφεται γιά κάθε ἑορτή πού προβλέπεται στό ἰσχῦον Τυπικό τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας ἤ Βιολάκη (ΤΜΕ) καθώς καί στά ἐτήσια βοηθήματα τυπικοῦ (Δίπτυχα, ΗΟΠ). Εἶναι περίπου τό ἴδιο μέ τήν κύρια ἡμέρα τῆς ἑορτῆς.
Γιά φέτος, Δευτέρα 23/8/2010, τά Δίπτυχα γράφουν:

῾Η ἀκολουθία ψάλλεται ἀπαραλλάκτως κατὰ τὴν ἐν τῷ Μηναίῳ διάταξιν τῆς ἑορτῆς τῆς 15ης Αὐγούστου, ἀλλ᾿ ἐν τῷ ἑσπερινῷ ἄνευ τοῦ «Μακάριος ἀνὴρ» καὶ τῶν ἀναγνωσμάτων. Ἐν τῷ μεσονυκτικῷ ἄνευ τῶν στιχηρῶν τῆς λιτῆς. Ἐν τῷ ὄρθρῳ ἄνευ τοῦ πολυελέου καὶ τοῦ καθίσματος αὐτοῦ, ἄνευ τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς τάξεως αὐτοῦ καὶ ἄνευ τῆς ὑπακοῆς μετὰ τὴν γ΄ ᾠδὴν (ἀντὶ τῆς ὁποίας ψάλλεται τὸ διὰ τὸν πολυέλεον παραλειφθὲν κάθισμα «᾿Εν τῇ γεννήσει σου»)· μηνολόγιον ἀναγινώσκεται τὸ τῆς 23ης Αὐγούστου. Ἐν δὲ τῇ λειτουργίᾳ ἀντίφωνα καὶ ἀναγνώσματα καὶ πάντα τὰ λοιπὰ τὰ τῆς ἑορτῆς, ὡς ἐν τῇ 15ῃ Αὐγούστου.
 
#3
Δέν ὑπάρχουν «ἐννιάμερα ἑορτῶν». Σέ ὀκτώ ἡμέρες ἀποδίδονται (συνήθως) οἱ δεσποτικές καί θεομητορικές ἑορτές μόνον.
Τά «Ἐννιάμερα τῆς Παναγίας» εἶναι μιά εἰδική καθιερωθεῖσα περίπτωση, μέ περισσότερη ἀνθρώπινη πλευρά εὐσέβειας, τιμῆς καί ἀγάπης γιά τήν κοινή μας ΜΑΝΝΑ. Ἡ ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς γίνεται σέ 9 ἀντί 8 ἡμέρες. Γι᾿ αὐτό τό θέμα (καί τίς παραλλαγές του ὅμως) διάβασε ἐδῶ.
Γιά ἁγίους ὅμως (Αγίας Μαρκέλλης) δέν ὑπάρχει ἀπόδοση, οὔτε «ἐννιάμερα». Γίνεται κάτι στή Χῖο;
Τό τυπικό τῶν ἀποδόσεων ἀναγράφεται γιά κάθε ἑορτή πού προβλέπεται στό ἰσχῦον Τυπικό τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας ἤ Βιολάκη (ΤΜΕ) καθώς καί στά ἐτήσια βοηθήματα τυπικοῦ (Δίπτυχα, ΗΟΠ). Εἶναι περίπου τό ἴδιο μέ τήν κύρια ἡμέρα τῆς ἑορτῆς.
Γιά φέτος, Δευτέρα 23/8/2010, τά Δίπτυχα γράφουν:
Με συγχωρείτε πάτερ για την άγνοια μου. Στη Χίο εορτάζουμε πάντως τα εννιάμερα της Αγίας Μαρκέλλης κάθε χρόνο, μόνο στο προσκήνημα της βέβαια, και αν δεν κάνω λάθος γίνεται και παράκληση στο αγίασμα.
 

duodim

Δημήτρης Δημητρακόπουλος
#4
Μέ τήν εὐκαιρία, μπορεῖς νά πεῖς κάτι καί γιά τά «ἐννιάμερα τῆς ἁγίας Μαρκέλλας», ἐδῶ;


Πάτερ, στο Ιερό Προσκήνυμα της Αγίας Μαρκέλλας τελείται Θ. Λειτουργία πολύ τακτικά, ιδιαίτερα κατά τον μήνα Ιούλιο με την παρουσία πλήθους πιστών από τη Χίο και όχι μόνο. Πράγματι και την 30η Ιουλίου, τελείται Θ. Λειτουργία, η οποία, έχει καθιερωθεί, άγνωστο από πότε, να ονομάζεται εορτή στα "εννιάμερα" της Αγίας Μαρκέλλας, προφανώς από σύγχυση με την εορτή αποδόσεως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Γεγονός είναι, ότι και κατά την ημέρα αυτή συρρέουν για να προσκυνήσουν στον τόπο του μαρτυρίου της Αγίας εκατοντάδες πιστοί. Εξυπακούεται, ότι υμνολογικά, δεν υφίσταται κάποια ιδιαίτερη τυπική διάταξη, πέραν εκείνης της ημέρας. Πάντως, από μια σύντομη έρευνα, παρατήρησα ότι τούτο συμβαίνει και αλλού..
http://www.arxontariki.net/viewtopic.php?f=425&t=5130
Την Ευχή σας.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
Πάτερ, στο Ιερό Προσκήνυμα της Αγίας Μαρκέλλας τελείται Θ. Λειτουργία πολύ τακτικά, ιδιαίτερα κατά τον μήνα Ιούλιο με την παρουσία πλήθους πιστών από τη Χίο και όχι μόνο. Πράγματι και την 30η Ιουλίου, τελείται Θ. Λειτουργία, η οποία, έχει καθιερωθεί, άγνωστο από πότε, να ονομάζεται εορτή στα "εννιάμερα" της Αγίας Μαρκέλλας, προφανώς από σύγχυση με την εορτή αποδόσεως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Γεγονός είναι, ότι και κατά την ημέρα αυτή συρρέουν για να προσκυνήσουν στον τόπο του μαρτυρίου της Αγίας εκατοντάδες πιστοί. Εξυπακούεται, ότι υμνολογικά, δεν υφίσταται κάποια ιδιαίτερη τυπική διάταξη, πέραν εκείνης της ημέρας. Πάντως, από μια σύντομη έρευνα, παρατήρησα ότι τούτο συμβαίνει και αλλού..
http://www.arxontariki.net/viewtopic.php?f=425&t=5130
Την Ευχή σας.
Εὐχαριστοῦμε πάρα πολύ!
Νά πού μαθαίνουμε τόσα. Τό ἀποδεχθέν καί καθιερωθέν ἔθος ἀνθρώπινης λαϊκῆς εὐσέβειας γιά τήν Παναγία μας συμπαρέσυρε καί τίς μνῆμες ἰδιαιτέρως λαοφιλῶν ἁγίων στά μεγάλα προσκυνήματά τους, ἔστω καί κατ᾿ ὄνομα, χωρίς ἐπίπτωση στό τυπικό. Δέν εἶναι πάντως πρωτοφανές αὐτό. Καί ἄλλα ἔθη λαϊκῆς εὐσέβειας πέρασαν στό τυπικό ἀνά τούς αἰῶνας (ἐσταυρωμένος, ἀποκαθήλωση, ἐπιτάφιος) ἤ στά τοπικά τυπικά (ἐπιτάφιος Παναγίας).
Γιά τόν ἅγιο Γεράσιμο δέν τό ἤξερα. Συνδυάζεται βέβαια μέ τά ἐννιάμερα τῆς Παναγίας, ἀλλά εἶναι καί ἐννιάμερα τοῦ ἁγίου, ἀφοῦ ὁ ἅγιος ἐκοιμήθη στίς 15 Αὐγούστου τοῦ 1579, ἄσχετα ἐάν ἑορτάζεται στίς 16 γιά προφανεῖς λόγους.
Καθιερωμένες ἀποδόσεις μνημῶν ἁγίων ἔχουμε μόνον τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου στίς 25 Ἰουνίου καί στίς 30 Αὐγούστου, μιᾶς ἡμέρας δηλαδή.

 
Last edited:
Top