Τυπικό Αρχιερατικής Προηγιασμένης

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
ΤΥΠΙΚΟ, ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗΣ
Ἀρχιερατικῆς Λειτουργίας (τῶν Προηγιασμένων) ἤ
Ἀρχιερατικῆς Χοροστασίας (στή Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων);​

Ὑπό τοῦ Ἄρχοντος Δημητρίου Ἰωαννίδου ἀπό ἐδῶ.
4) Π Ρ Ο Η Γ Ι Α Σ Μ Ε Ν Η​

Α΄ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ: Εις την Προηγιασμένην Θείαν Λειτουργίαν, ο Αρχιερεύς, εισέρχεται εις τον Ναόν άνευ Μανδύου, καθ’ όν χρόνον ο Αναγνώστης, λέγει το Τρισάγιον το ακολουθούν τους Μακαρισμούς και συγκεκριμένως, εις το « Ότι Σου Εστίν…», που λέγει ο Ιερουργών Ιερεύς. Φθάνει εις το κέντρον του Σολέα, ευλογεί τον λαόν ως συνήθως, ψαλλομένου του « Εις πολλά έτη » και παραμένει εκεί.
Μετά το τέλος των 12 « Κύριε ελέησον » από τον Αναγνώστην, ο Αρχιερεύς, ιστάμενος εισέτι εις το κέντρον του Ναού, λέγει την Ευχήν της Θ΄. Ώρας « Παναγία Τριάς, το ομοούσιον κράτος…», μεθ’ ό ο Ιερεύς, ποιεί την Απόλυσιν των Ωρών. Ο δε Αρχιερεύς, ανέρχεται και χοροστατεί από το Παραθρόνιον, άνευ Μανδύου, φέρων επί του στήθους αυτού Εγκόλπιον και εις την δεξιάν αυτού Χαζράνιον.
Τελευταίως, είθισται μετά την Απόλυσιν, να εξέρχεται ο Αρχιερεύς εκ του Αγίου Βήματος και να πραγματοποιείται η Είσοδος, ως προανεφέρθη.
Εν τω Εσπερινώ, απαγγέλλει τον « Προοιμιακόν », το « Φώς ιλαρόν » και τα δύο Αναγνώσματα.
Το « Κέλευσον », απαγγέλλει ο Πρωτοψάλτης ή είς βοηθός ( εις τον Πατριαρχικόν Ναόν, ο Α΄. Δομέστικος ).
Εις το « Κατευθυνθήτω », κατέρχεται από το Παραθρόνιον και ποιεί μετανοίας.
Εις το « Ευαγγέλιον », αποκαλύπτει το Επανωκαλύμμαυχον.
Εις την Μεγάλην Είσοδον, κατέρχεται, ευλογεί ταύτην και ασπάζεται το προσφερόμενον υπό του Διακόνου Ιερόν Ευαγγέλιον, όστις ασπάζεται την δεξιάν αυτού και επανέρχεται εις το Παραθρόνιον.
Απαγγέλλει το « Πάτερ ημών ».
Κατέρχεται εις το « Χάριτι και οικτιρμοίς… » και ανέρχεται μετά το « Είς Άγιος, είς Κύριος…».
Κατέρχεται ομοίως εις το « Μετά φόβου…».
Λέγει το « Σώσον ο Θεός….» και ανέρχεται μετά το « Ευλογήσω τον Κύριον…».
Εις την Οπισθάμβωνον Ευχήν, φοράει και πάλι το Επανωκαλύμμαυχον.
Εις την Απόλυσιν, ευλογεί διά του Σταυρού, ψαλλόντων των Χορών « Τον Δεσπότην και Αρχιερέα ».
Διανέμει το Αντίδωρον, ΑΝΕΥ ουδεμιάς ψαλμωδίας υπό των Χορών.

Β΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Εάν όμως πρόκειται να Ιερουργήσει, εις την Θ΄. Ώραν ασπάζεται τας Ιεράς Εικόνας και ευλογήσας τον λαόν, εισέρχεται εις το Άγιον Βήμα, όπου ενδύεται την Αρχιερατικήν του Στολήν.
Εξέρχεται εις το « Ότι σού εστίν…», ίσταται εις το μέσον του Σολέα και ποιεί όσα προεγράφησαν ανωτέρω.
Εις το « Φώς ιλαρόν » όμως, εισέρχεται εις το Άγιον Βήμα και εφεξής, τελεί τα της Θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων, κατά την συνήθη Τάξιν.
Ἐπίσης στό ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΠΙΚΟΥ, σ. 706-707 καί στό ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ (νέον 2002) σ. 231 καί 233, ἀμφότερα ἐκδόσεων Ἀποστολικῆς Διακονίας μέ τήν ἐπιμέλεια τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Κων/νου Παπαγιάννη.


 

Τάσος Μπόκος

Παλαιό Μέλος
#3
Ευχαριστώ πολύ π. Μάξιμε για την ανταπόκριση.
Επειδή δεν έχω το ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΠΙΚΟΥ, ούτε το ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ που αναφέρονται στο θέμα αυτό, μπορεί κάποιος να μας πληροφορήσει για το τι προβλέπουν για την περίπτωση;
ΥΓ: Πολύ κατατοπιστικές οι διατάξεις του κ. Ιωαννίδη. Είναι από κάποιο βιβλίο τυπικού ή σημειώσεις από τη λειτουργική πράξη και εμπειρία;
 
Last edited by a moderator:

Καλογιάννης Νέστορας

ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπ
#6
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ 3 ΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΠΟΙΟΣ ΤΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙ??
ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Θ ΩΡΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙ Ο ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥΣ 3 ΠΡΩΤΟΥΣ ΨΑΛΜΟΥΣ ΑΥΤΗΣ???
ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙ ΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ !!!!
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ 3 ΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΠΟΙΟΣ ΤΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙ??
ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Θ ΩΡΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙ Ο ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥΣ 3 ΠΡΩΤΟΥΣ ΨΑΛΜΟΥΣ ΑΥΤΗΣ???
ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙ ΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ !!!!
Ἀγαπητέ,
Κατ᾿ ἀρχάς μή γράφεις κεφαλαῖα σύμφωνα μέ τούς κανόνες τοῦ Ψ καί τή δεοντολογία χρηστῶν διαδικτύου.
Προηγουμένως παρατίθεται διάταξη ἐκ τῶν τοῦ μακαριστοῦ Ἄρχοντος Δημ. Ἰωαννίδου καθώς καί ἐκ τοῦ Ἱεροτελεστικοῦ 1948.
Ἔχει σχέση ἄν θά χοροστατήσει ἤ θά λειτουργήσει (σχετικά μέ τήν β΄ ἐρώτησή σου).
Οἱ ἀναγνώσεις ἐπαφίενται στήν κρίση τοῦ Ἀρχιερέως. Κανείς δέν μπορεῖ νά σοῦ ἀπαντήσει...
 
Last edited:

Καλογιάννης Νέστορας

ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπ
#8
Ἀγαπητέ,
Κατ᾿ ἀρχάς μή γράφεις κεφαλαῖα σύμφωνα μέ τούς κανόνες τοῦ Ψ καί τή δεοντολογία χρηστῶν διαδικτύου.
Προηγουμένως παρατίθεται διάταξη ἐκ τῶν τοῦ μακαριστοῦ Ἄρχοντος Δημ. Ἰωαννίδου καθώς καί ἐκ τοῦ Ἱεροτελεστικοῦ 1948.
Ἔχει σχέση ἄν θά χοροστατήσει ἤ θά λειτουργήσει (σχετικά μέ τήν β΄ ἐρώτησή σου).
Οἱ ἀναγνώσεις ἐπαφίενται στήν κρίση τοῦ Ἀρχιερέως. Κανείς δέν μπορεῖ νά σοῦ ἀπαντήσει...
πάτερ καλησπέρα και την ευχή σας, υπάρχει κάποια διάταξη ή πηγή τουλάχιστον από μοναχικό τυπικό , πρόσφατο χρονικά ή από τη δική σας λειτουργική εμπειρία τι συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις;;
Συγνώμη για την επιμονή αλλά σε αρχιερατική προηγιασμένη λειτουργία δεν έχω ξανά βρεθεί και επειδή θα είναι η πρώτη φορά θα ήθελα όσο το δυνατόν κάποιες οδηγίες από ποιο έμπειρα μέλη του ψαλτολογίου.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#9
Οἱ πηγές ὑπάρχουν στά προηγούμενα, ὅπως ἔγραψα (αὐτές ἔχει κι ὁ δεσπότης).
Μήν ἀγχώνεσαι! Ὁ δεσπότης εἶναι καλός!
Ἄν θά διαβάσει ἤ δέν θά διαβάσει τά "Πρὸς Κύριον" θά σᾶς τό πεῖ. Δέν εἶναι πρόβλημα.
Κατά τά ἄλλα εἶναι γνωστά...
Ἐκτός ἄν δέν ἔχεις ψάλλει ποτέ σέ Προηγιασμένη... :);):cool:
Ἐπίσης στό ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΠΙΚΟΥ, σ. 706-707 καί στό ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ (νέον 2002) σ. 231 καί 233, ἀμφότερα ἐκδόσεων Ἀποστολικῆς Διακονίας μέ τήν ἐπιμέλεια τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Κων/νου Παπαγιάννη.
 
Last edited:
#10
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ 3 ΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΠΟΙΟΣ ΤΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙ??
ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Θ ΩΡΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙ Ο ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥΣ 3 ΠΡΩΤΟΥΣ ΨΑΛΜΟΥΣ ΑΥΤΗΣ???
Γενικώς ειπείν:
Η ανάγνωσις των Ωρών (άρα και της θ΄), των καθισμάτων του ψαλτηρίου (άρα και του ιη΄, «Τα προς Κύριον»), όπως, βεβαίως και των αναγνωσμάτων του Εσπερινού, είναι έργον των Αναγνωστών και όχι των Λειτουργών ή του Προεστώτος.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#11
Γενικώς ειπείν:
Η ανάγνωσις των Ωρών (άρα και της θ΄), των καθισμάτων του ψαλτηρίου (άρα και του ιη΄, «Τα προς Κύριον»), όπως, βεβαίως και των αναγνωσμάτων του Εσπερινού, είναι έργον των Αναγνωστών και όχι των Λειτουργών ή του Προεστώτος.
Αὐτά λένε καί οἱ προηγούμενες πηγές...
Ἀλλά ἐάν θέλει, τί θά τοῦ πεῖ ὁ ψάλτης;

Ἔτσι δέν βοηθᾶμε, ἀγαπητέ...
 
#12
Πάτερ, ευλογείτε.
Η παρέμβασή μου , όπως ασφαλώς καταλάβατε, ήταν μια υπενθύμιση της εκκλησιαστικής- φαντάζομαι τοις πάσι γνωστής- τάξεως , εξ ου και η πρόταξις του «Γενικώς ειπείν».
Το τι θα κάνει ο Δεσπότης είναι δική του δουλειά και φυσικά ο ψάλτης αυτονοήτως δεν θα εγείρει θέμα και μάλιστα περί του «τίνα δει αναγινώσκειν το ψαλτήριον».
Ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των προσώπων και συντελεστών της λατρείας και του ρόλου τους, η ευγένεια , η τιμή προς το ύψιστο αρχιερατικό αξίωμα και η εκ των προτέρων συνεννόηση δεν αφήνουν περιθώρια παρεξηγήσεων ούτε καν κακών λογισμών.
Εύχεσθε.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#13
Πάτερ, ευλογείτε.
Η παρέμβασή μου , όπως ασφαλώς καταλάβατε, ήταν μια υπενθύμιση της εκκλησιαστικής- φαντάζομαι τοις πάσι γνωστής- τάξεως ,...
Πολύ καλά κατάλαβα, ἀλλά ἐπίτρεψέ μου νά καταλαβαίνω περισσότερα...
Κατά πόσον εἶναι τοις πάσι γνωστή η εκκλησιαστική τάξη; Νά τό φαντάζεσαι...
Ἀλλά δέν φαντάζεσαι...

Πανικός... Ἐπαρχία... (ὄχι καλύτερα στό Λεκανοπέδιο...) Ἄγνοια... Ποτέ δέν τελέσθηκε Προηγιασμένη... Ποτέ δέν ἀναγνώσθηκαν τά "Πρὸς Κύριον"...
Μᾶλλον (προσ)εὔχονται νά τά διαβάσει ὅλα ὁ ἐπίσκοπος... ἄν δέν κουβαλάει ὡς συνήθως μαζί του γνῶστες ψάλτες...

(Σημ. Ἀλήθεια, γιατί ὅπου πάει ὁ Πατριάρχης πᾶνε μαζί του οἱ ψάλτες τοῦ Πατρ. Ναοῦ; )
 
Top