"Τυπικόν 2015" , Εκδόσεις Σαΐτη.

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
ὑπογραμμίζοντας κάποια ἐνδιαφέροντα σημεία:
Δέν ὑπογγράμμισες ὅμως τό σημαντικότερο:
ἀλλά χρησιμοποιήσαμε ἀρκετά καί τίς τυπικές διατάξεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος.

Πρόκειται γιά ἀντιγραφή σέ πολύ μεγάλο ποσοστό τῶν Διπτύχων 2009 πού ὐπάρχουν στό δίκτυο (http://www.ecclesia.gr/tipikon/index.asp) πού ἔχουμε ἴδια μέρα πρωτοχρονιά ἀλλά ὄχι ἴδιο Πάσχα...
Καταλαβαίνετε τί γίνεται...
Τά «γλωσσική ἐξομάλυνση τῶν τυπικῶν διατάξεων διά τῆς προσεγγίσεως στό σύγχρονο ἰδίωμα ὤστε νά γίνωνται εὐκολώτερα κτῆμα τῶν νεωτέρων καί ἁπλουστέρων. Ξεκινήσαμε ἐπίσης τήν κωδικοποίηση κάποιων γενικῶν τυπικῶν διατάξεων καί ἀποφύγαμε τήν ὑπερανάλυση» πῶς ἰσχύουν; Ἄρα ἰσχύουν γιά τά Δίπτυχα.
Ὁ ἀθέμιτος ἀνταγωνισμός κάτι θά ἐπιφέρει... ἀπ᾿ ὅσο γνωρίζω...

 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#4
Δέν ὑπογγράμμισες ὅμως τό σημαντικότερο:

Πρόκειται γιά ἀντιγραφή σέ πολύ μεγάλο ποσοστό τῶν Διπτύχων 2009 πού ὐπάρχουν στό δίκτυο (http://www.ecclesia.gr/tipikon/index.asp) πού ἔχουμε ἴδια μέρα πρωτοχρονιά ἀλλά ὄχι ἴδιο Πάσχα...
Καταλαβαίνετε τί γίνεται...
Τά «γλωσσική ἐξομάλυνση τῶν τυπικῶν διατάξεων διά τῆς προσεγγίσεως στό σύγχρονο ἰδίωμα ὤστε νά γίνωνται εὐκολώτερα κτῆμα τῶν νεωτέρων καί ἁπλουστέρων. Ξεκινήσαμε ἐπίσης τήν κωδικοποίηση κάποιων γενικῶν τυπικῶν διατάξεων καί ἀποφύγαμε τήν ὑπερανάλυση» πῶς ἰσχύουν; Ἄρα ἰσχύουν γιά τά Δίπτυχα.
Ὁ ἀθέμιτος ἀνταγωνισμός κάτι θά ἐπιφέρει... ἀπ᾿ ὅσο γνωρίζω...

Καιρὸς εἶναι νὰ ξεκαθαρίσει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος κάποια πράγματα μὲ τὶς ποικίλες ἐκδόσεις Τυπικοῦ ὅπου συγγραφέας ἤ ἐπιμελητὴς ἀναφέρεται ἀνώνυμη «ειδική επιστημονική ομάδα». Ποιὰ εἶναι αὐτὴ καὶ τὶ ἐγγυήσεις δίνει γιὰ τὴν σωστὴ Τάξη τῆς ἀκολουθίας;

Τουλάχιστον στὶς ἐπώνυμες εκδόσεις μπορεῖς νὰ ἐλέγξεις τὴν ἐγκυρότητα τοῦ συγγραφέα καὶ νὰ ἀποφύγεις κακοτοπιές.
 

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#6
Γνωρίζει κάποιος περισσότερες λεπτομέρειες περί της «ειδικής επιστημονικής ομάδας»; Θέλω να διασταυρώσω κάποιες «φήμες»...
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7

Νομίζω ὅτι ἦταν σαφῆ αὐτά πού ἔγραψα (περί πιστῆς ἀντιγραφῆς). Περισσότερα ἀπό βδομάδα. Γιά τό τοῦ Παναγόπουλου εἶναι γνωστή ἠ ἔκδοση ἀπό πολλῶν ἐτῶν καί ἔχει ἰδιοπροσωπία. Γιά τίς «φῆμες» ἀπό τά πάτρια... δέν νομίζω, ἀλλά θά μάθουμε.

Σ᾿ ἐκεῖνο πού στέκομαι τώρα εἶναι ὁ «πανηγυρισμός» τοῦ ψάλτη γιά τήν τιμή. Ἄν τό πλήρωνε αὐτός ἔχει καλῶς. Ἀλλά ἐπειδή τό πληρώνει ὁ ναός, αὐτός ὁ «πανηγυρισμός» εἶναι ὁ λάκκος τοῦ ψάλτη. Οἱ ναοί σήμερα δέν ἐνδιαφέρονται γιά ἀξίες, γνώσεις καί ἀπόδοση... ἀλλά τούς ἀρκεῖ νά ζητᾶς 100 ἤ 200 € τό μῆνα ἤ καί τίποτε... (ἔχουμε πρόσφατο παράδειγμα πρόσληψης μετριότητος μέ γνώμονα μόνον τίς ἀποδοχές... καί μήν πεῖτε γιά τήρηση κανονισμοῦ στήν ἐπικράτεια... ἀστεῖο...).


 

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#8
Συμφωνὠ απόλυτα με τις απόψεις του Πατρός Μαξίμου τις οποίες και θεωρώ απόλυτα σωστές, και αναμένω την σύντομη έκδοση του 2015 της Α.Δ. φυσικά ώστε να αρχίσω έγκαιρα τα του Τριωδίου & Πεντηκοσταρίου, ώστε στην συνέχεια να αρχίσω τις καταγραφές και άλλων χρήσιμων για τάμπλετ. Τρισάγια, Λειτουργικά, Κοινωνικά, Ψαλμούς κλπ κλπ (αλλά και άλλων που έχω κατά νουν) που θα έχει ικανοποιητική πληρότητα, και κατά καιρούς θα συμπληρώνεται κατά δύναμη.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#10
πάτερ, ἐδῶ κάνετε λάθος! (Καλό εἶναι νά διασταυρώνετε πληροφορίες, πρίν γράψετε κάτι.)
Δέν ἦταν προσωπικό, ἀγαπητέ, οὔτε ὀνομαστικό (πρόσεξα). Ἐπεκτάθηκα σέ γενικές σκέψεις καί ὑφιστάμενες ἀλήθειες καί προβληματισμό. Δέν ἀναφέρομαι σέ σένα, ἐπαναλαμβάνω.
Εὐχαριστῶ πάντως γιά τήν ἐπιτίμηση! (γαλουχήσεις εἶν᾿ αὐτές...)


 

Nikos L.

Παλαιό Μέλος
#11

Οἱ ναοί σήμερα δέν ἐνδιαφέρονται γιά ἀξίες, γνώσεις καί ἀπόδοση... ἀλλά τούς ἀρκεῖ νά ζητᾶς 100 ἤ 200 € τό μῆνα ἤ καί τίποτε... (ἔχουμε πρόσφατο παράδειγμα πρόσληψης μετριότητος μέ γνώμονα μόνον τίς ἀποδοχές... καί μήν πεῖτε γιά τήρηση κανονισμοῦ στήν ἐπικράτεια... ἀστεῖο...).


Πες τα Χρυσόστομε...
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#12
ἔσβησα τά μηνὐματά μου στό παρόν θέμα, διότι νομίζω δέν προσέφεραν κάτι στήν ὁμήγυρη.
Ζητῶ δέ συγνώμη ἀπό τόν σεβαστό καί ἀγαπητό π. Μάξιμο, διότι (φρονῶ ὅτι) τόν στενοχώρησα.
 

Μακρυγιάννης

Κανάλια Μαγνήσιας
#15
Πάντως οτι και να κάνει η Α.Δ. οι ναοί προτιμούν τις ιδιωτικές εκδόσεις (που είναι πολύ καλές) βοηθήματων Τυπικού παρά το δικό της... Οι πωλήσεις της οφείλονται κυρίως στο οτι οι νάοι υπόχρεωνονται ετσιθελικά να αγοράσουν 3 αντίτυπα και μάλιστα μόνο απο το βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως
 
#16
Πάντως οτι και να κάνει η Α.Δ. οι ναοί προτιμούν τις ιδιωτικές εκδόσεις (που είναι πολύ καλές) βοηθήματων Τυπικού παρά το δικό της... Οι πωλήσεις της οφείλονται κυρίως στο οτι οι νάοι υπόχρεωνονται ετσιθελικά να αγοράσουν 3 αντίτυπα και μάλιστα μόνο απο το βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως
Δεν συμβαίνει αγαπητέ σε όλες τις μητροπόλεις να αναγκάζουν τους ναούς να προμηθευτούν μόνο από το δικό τους βιβλιοπωλείο, μόνο τα Δίπτυχα.
Το θέμα έγκειται στο ότι ένας επίσημος φορεάς (Αποστολική διακονία) εκδίδει ένα επίσημο βιβλίο (Δίπτυχα Της εκκλησίας της Ελλάδος) με την άδεια της Εκκλησίας της Ελλάδος (εκεί δεν ανήκουμε όλοι;).
Όλα τα υπόλοιπα είναι αντιγραφές. Μπορεί να είναι πιό μικρά, πιό φθηνά. Όπως και να τα πείτε όμως... είναι αντιγραφές.
Τώρα εάν σε προβληματίζει το ποσό, η Αποστολική διακονία έχει εκδόσει και το Σύστημα Τυπικού, όπου το προμηθεύεσαι άπαξ (και το έχεις εις τους αιώνας των αιώνων).
Όλα τα υπόλοιπα είναι κουβέντες για τσάϊ και συμπάθεια...
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#18
... Όλα τα υπόλοιπα είναι αντιγραφές. Μπορεί να είναι πιό μικρά, πιό φθηνά. Όπως και να τα πείτε όμως... είναι αντιγραφές....
Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να γενικεύουμε. Παλαιότερα οι τυπικές διατάξεις που εξέδιδαν οι αείμνηστοι Γ. Μπεκατώρος και Απ. Παπαχρήστος κάθε άλλο παρά αντιγραφές ήταν.
 

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#19
Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να γενικεύουμε. Παλαιότερα οι τυπικές διατάξεις που εξέδιδαν οι αείμνηστοι Γ. Μπεκατώρος και Απ. Παπαχρήστος κάθε άλλο παρά αντιγραφές ήταν.
Η μεταξύ των αντιγραφή πιάνεται;:eek:
 

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#20
Υπάρχουν διαφοροποιήσεις από της Α.Δ. που χρησιμοποιώ.
Μου δωρήθηκε ( πολύ καλό ως έντυπο και τιμή ), και φαντάστηκα πως θα ήταν ίδιο με της Αποστολικής Διακονίας, και άρχισα να κάνω έγκαιρα τα αρχεία για το 2015. Έγραψα μέχρι και του Φεβρουαρίου, (διότι έχω προγραμματισμένες αλλότριες υποχρεώσεις )
Μετά την έκδοση από την Α.Δ. έκανα έλεγχο της ορθότητας και είδα εκτός από λάθη (6/01/2015 του Μ. Βασιλείου και όχι του Ιωάννου του Χρυσοστόμου που είναι το σωστό, όπως εσφαλμένα ήταν στης Α.Δ. του 2009 ) και πολλές διαφοροποιήσεις, και αναγκάστηκα να κάνω τις σχετικές διορθώσεις.
Προσωπικά θα πρότεινα η Α.Δ. να εκδίδει παράλληλα το ίδιο τυπικό μόνον (χωρίς τα πρόσθετα ) σε περιεχόμενο και τιμή όπως τους κ. Σαϊτη, διότι καλύπτει τις Ιεροψαλτικές ανάγκες.
 
Top