Τυπικόν τῆς Μονῆς τῆς Θεοτόκου τοῦ Μῆλι Σικελίας

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Τό Τυπικόν τῆς Μονῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Μῆλι Σικελίας ὑπάρχει στό Dmitrievskij τ. 1 σσ. 836-893.

Ἀντιγράφει ἀπό τό Τυπικόν τῆς Μονῆς Σωτῆρος Μεσσήνης.

Ἡ ἀρχαία αὐτή πόλη τῆς Σικελίας πρέπει νά εἶναι ἤ ἡ Militello ἤ πιθανότερο ἡ Milo, Milu στά σικελικά καί Μῆλο στά ἑλληνικά (τουτέστιν Μῆλος).


 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Τελικά δέν βγαίνει Μανόλη αὐτό πού θέλεις νά δείξεις.
Ἄς βάλλουν στήν ἀναζήτηση τοῦ χάρτη πού μᾶς ἔδωσες τή λέξη Milo.
Ἐπίσης καί οἱ πόλεις Melilli καί Militello πρέπει νά ἔχουν σχέση (πάλι οἱ λέξεις στήν ἀναζήτηση τοῦ χάρτη). Ὅλες στήν ἐπαρχία Κατάνης.

Σημ.: Μήν σᾶς κάνει ἐντύπωση. Ἐκτός ἀπό τή Μεσσήνη ἤ τήν Μῆλο, δεῖτε πόσες ἄλλες πόλεις ἤ περιοχές ὑπάρχουν ἀντίστοιχες τῶν ἑλληνικῶν. Δεῖτε καί οἱ Κρῆτες· π.χ. μοῦ ἔκανε ἐντύπωση τό Mirabella = κόλπος Μιράμπελλου, κ.ἄ..

ΥΓ. Ἀπό τά τυπικά στή γεωγραφία.


 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
Νομίζω ὅτι βρίσκεται νότια τῆς Μεσσήνης, ἐδῶ.
Εὐχαριστοῦμε πάρα πολύ Δομέστικε!
Καί βέβαια αὐτή θά εἶναι καί ἡ Μονή καί ἡ τοποθεσία, πού δεξιότερα βλέπουμε καί Fra Mili καί Mili Marina (στήν παραλία). Ὑπάρχουν καί περισσότερες φωτογραφίες ἄν ψάξουμε (La chiesa basiliana di Santa Maria di Mili San Pietro).
Σχετικά μέ τήν ὀρθογραφία αὐτοῦ τοῦ τυπικοῦ ἐγώ προτίμησα τήν πρώτη ἐκδοχή στό χφ ἀρ. 1877 τῆς βιβλ. τοῦ Βατικανοῦ στό Dmitrievskij τ. 1 σ. 836, «τοῦ Μῆλι». Ὁ μακαριστός Φουντούλης σέ κάποιο βιβλίο του ἀναφέρεται καί παραπέμπει σ᾿ αὐτό τό τυπικό, ἀλλά ὅσες προσπάθειες ἔκανα ἀπό τό πρωί δέν τό βρῆκα. Νομίζω τό γράφει «Μήλη» ἤ «Μήλι».
Βοηθεῖστε ἄν θέλετε σ᾿ αὐτό, ἐπίσης καί σχετικά μέ τήν προέλευση αὐτοῦ τοῦ τοπωνυμίου· μᾶλλον δέν ἔχει σχέση ἡ Μῆλος, ἀλλά οἱ Μύλοι (Mili San Pietro). Ἄλλωστε καί (ἡ) μύλη = μύλος. Ἐκτός καί πρόκειται γιά μηλεῶνες, ὁπότε ἔχει σχέση ἡ μηλέα καί τό μῆλο.
Στά Θεοτοκονύμια βρῆκα ἐπίσης «Παναγία η Μήλι». 
Last edited:

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#7
Μιὰ ἄλλη πιθανὴ προέλευση τῆς ὀνομασίας εἶναι ἡ λέξη «μῆλον», δηλαδὴ τὸ πρόβατο (ἐξ οὗ καὶ μηλωτή). Ἡ Μονὴ τῆς Θεοτόκου στὴν περιοχὴ μὲ τὰ πρόβατα, μιὰ πιθανὴ ἑρμηνεία.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#9

Ὁ γράψας, συγγράψας, ἀντιγράψας ἤ παραγράψας (κατ᾿ αὐτόν) τό παρόν τυπικόν δηλώνει [ἐπισυνάπτω τήν εἰσαγωγή ἀπό τό View attachment D I 836.doc ] πώς ὀνομάζεται Παῦλος, Κορίνθιος στήν καταγωγή, ὅτι προέρχεται ἀπό τή Μονή τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἄγρους, ὅτι τώρα κατοικεῖ (ἐγκαταβιεῖ) στή Μονή Θεοτόκου «τοῦ Μῆλι» καί ὅτι ἡ πόλις πού γεννήθηκε εἶναι ἡ πόλις Τραΐνα.

Γιά νά μήν κάνω πάλι γεωγραφικο-[παρα]λογικές ὑποθέσεις, ἄν γνωρίζει κανείς κάτι περί τῶν ἀνωτέρω (καί κρίνεται σκόπιμο), ἤτοι περί τῆς Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἄγρους καί τῆς πόλεως Τραΐνα, ἄς γράψει.

Ἐγώ θά σταθῶ στή συγκινητική, ἐπίκαιρη (ἐκ τῆς προσφάτου ἀναρτήσεως χειρογράφων) καί διδακτική σοφή ἀποφθεγματική φράση του:


«Ἡ χεῖρ με ἡ γράψασα σέσηπται τάφῳ, γραφὴ δὲ μένει αἰῶσιν ἀπεράντοις». 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#10
Πάτερ, εὐλογεῖτε!

Ἡ μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἄγρους βρίσκεται περίπου 38 χλμ. νότια τοῦ Μίλι, στὴν σημερινὴ κωμόπολη Casalvecchio καὶ ὀνομάζεται ναὸς τῶν Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου (Chiesa SS. Pietro e Paolo d' Agro). Τὴν βλέπετε ἐδῶ.

Γιὰ τὴν πόλη Τραΐνα ὑποθέτω ὅτι εἶναι ἡ σημερινὴ πόλη Trani 40 χλμ. περίπου βόρεια τοῦ Μπάρι. Λίγες πληροφορίες ἐδῶ.

Σᾶς ἀφήνω γιὰ τὸ τριήμερο, καλὴ δύναμη στὶς ἀκολουθίες.
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#11
Και μερικές πληροφορίες από την ιταλική wikipedia εδώ, όπου υπάρχει αναφορά και στην ελληνική ετυμολογία της λέξης. Όποιος ξέρει ιταλικά, ας το μεταφράσει.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#12
Και μερικές πληροφορίες από την ιταλική wikipedia εδώ, όπου υπάρχει αναφορά και στην ελληνική ετυμολογία της λέξης. Όποιος ξέρει ιταλικά, ας το μεταφράσει.
Εὐχαριστοῦμε πολύ κ. Νεοκλῆ.
Σέ πρώτη φάση ἄν θέσουμε τή φράση Mili San Pietro στό Google καί ὅταν μᾶς δώσει τό λίνκ τῆς Wikipedia ἐπιλέξουμε [Μετάφραση αυτής της σελίδας], βγάζει κατ᾿ ἀρχήν τήν ὀνομασία «Μύλοι Αγίου Πέτρου συνοικία πού είναι επίσης γνωστή ως "Άνω Μύλοι" έχοντας υπόψη τη θέση του σε σχέση με το εγγύς Μύλοι Αγίου Μάρκου (επίσης γνωστή ως Κάτω Μύλοι) και Μύλοι Μαρίνα».
Παρακάτω σχετικά μέ τήν ἐτυμολογία τῆς ὀνομασίας (Il toponimo) ἀναφέρει τό μηλον melon milon (μέ ἰωτακισμό) που σημαίνει "πρόβατα", "τόπος βοσκότοπος" (πρβλ. το όνομα της γειτονικής χωριό Galati, από gala γάλα, γαλακτοκομικά).
Εἴμαστε «μέσα» πού λένε, παρά τήν σαφῶς ὄχι καλή μετάφραση, τήν ὁποία ὅπως λέτε περιμένουμε ἀπό εἰδικούς σχετικἀ καί μέ πολλά ἄλλα πού ἀναφέρονται.


 
Top